Hackerské útoky sú hrozbou pre prepojené vozidlá. Allianz volá po spoločnom riešení

  • Kybernetické útoky na prepojené vozidlá kryje poistenie
  • Ak hackerský útok spôsobí poruchu vozidla, výrobca nesie spoluzodpovednosť
  • Allianz volá po celoeurópskom riešení, útoky hackerov musia byť vystopovateľné

 

V roku 2018 bolo v Európe 37 miliónov prepojených, teda plne autonómnych, samoriadiacich vozidiel. Do roku 2023 by ich malo byť až 110 miliónov. Hackerské útoky na inteligentné vozidlá sa tak stávajú čoraz reálnejšou hrozbou. „Popri logistickom a energetickom sektore sa hackerské útoky na prepojené automobily môžu stať jedným z hlavných cieľov trestnej činnosti v oblasti IT,“ uviedol Klaus-Peter Röhler, člen predstavenstva skupiny Allianz a generálny riaditeľ Allianz Deutschland AG.

 

spoločná európska platforma
Ako možno prepojené vozidlá chrániť pred kybernetickými útokmi počas ich celej, zhruba 20 až 30-ročnej doby životnosti, teda od ich vývoja, výroby, použitia až po recykláciu vozidla? S vedomím výziev, ktorým čelí nielen automobilový priemysel, ale aj poisťovací sektor pri riešení hackerských útokov, vyzvala Allianz počas 8. ročníka Allianz Motor Day, ktorý sa 22. septembra po prvýkrát konal online, k európskemu riešeniu a mnohoodvetvovému informačnému centru automobilovej bezpečnosti. „Čelíme hrozbe, ktorá sa nezastaví pred dverami firiem alebo štátnych hraníc a takéto centrum by malo zhromažďovať údaje a kompetencie od viacerých inštitúcií, vrátane vládnych agentúr, výrobcov vozidiel, dodávateľov automobiliek, telekomunikačných operátorov, výskumných inštitúcií, opravárenského a poisťovacieho sektora,“ uviedol Röhler.

kybernetické útoky musia byť vystopovateľné
Ďalšou témou Allianz Motor Day bol prístup k údajom o vozidle v prípade hackerského útoku. Okrem využívania údajov o vozidlách na vyšetrovanie nehôd v prepojených, inteligentných automobiloch, by mal podľa Allianz kybernetické útoky zaznamenávať aj nezávislý správca údajov. Takýto záznam by sa mohol viesť v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov bez prenosu osobných údajov. Zaznamenávanie kybernetických útokov môže tiež slúžiť na vylepšenie systémov a zabránenie škodám v budúcnosti.

 

zodpovednosť výrobcu
Ak hacker napadne servery výrobcov vozidiel alebo digitálne platformy, ktoré s vozidlom komunikujú a naruší funkcie vo viacerých alebo dokonca vo všetkých vozidlách určitého typu, je to na výrobcovi vozidiel, ktorý musí zabezpečiť, aby elektronika vozidla zostala trvalo funkčná a chránená pred útokmi. Ak ale funkcie narušené kybernetickým útokom vedú k dopravným nehodám, ako poisťovateľ poskytujeme krytie, ak dôjde k poškodeniu zúčastnených vozidiel alebo k úrazu,“ uviedol generálny riaditeľ Allianz Versicherungs-AG Frank Sommerfeld.

Pre viac informácií, ktoré odzneli na 8. Allianz Motor Day navštívte: https://events.techcast.cloud/en/allianz-deutschland/allianz-autotag