EURÓPSKY LETNÝ BAROMETER™ SKUPINY FERRATUM POROVNÁVA PRÁZDNINOVÉ VÝDAVKY V 17 EURÓPSKYCH KRAJINÁCH

Keď ide o letné prázdniny, aké sú najčastejšie výdavky ľudí naprieč Európou? V ktorých krajinách investujú najviac prostriedkov do letných aktivít? Ktorý národ cestuje počas prázdnin do zahraničia častejšie ako ostané? Kto míňa svoj prázdninový rozpočet na najnovšie módne trendy a kto ho radšej minie za zveľadenie záhradky?

Skupina Ferratum, medzinárodný inovátor finančných technológií a mobilných pôžičiek, realizovala na svojich klientoch v 17 európskych krajinách dotazník s cieľom zistiť čo a ako nakupujú v rámci sezóny letných prázdnin. Dotazník o tom, kde a koľko peňazí minie, vyplnilo celkom 5 685 domácností strednej príjmovej skupiny.

Prieskum ukázal, že v celej Európe sú na tom rodiny finančne lepšie, ako tomu bolo minulé leto. Viac ako 30 % európskych domácností plánuje na tohtoročnej letnej dovolenke minúť viac ako vlani, 40 % bude míňať rovnako ako v lete roku 2014. Prieskum navyše ukázal niektoré prekvapivé rozdiely medzi krajinami, keď ide o prázdninové míňanie.

V krajinách bývalého východného bloku sú relatívne výdavky cez prázdniny omnoho vyššie ako na západe.

S výnimkou Španielska míňajú cez prázdniny najviac všetky krajiny bývalého východného bloku. V týchto štátoch sú výdavky na letné dovolenky vyššie než priemer – až 47 % disponibilného príjmu domácnosti.

Podľa Európskeho letného barometra™ sú na prvých miestach zoznamu s najvyššími výdavkami na dovolenke v pomere k príjmu domácnosti Estónsko a Lotyšsko. Ich výdavky presahujú 60 % (Estónsko 629 EUR, Lotyšsko 621 EUR). Na druhom konci tabuľky sú Dánsko a Nemecko, kde rodiny za letnú dovolenku minú najmenej (27 % resp. 28 %). Za nimi nasledujú severské krajiny a Veľká Británia, ktoré završujú zoznam západoeurópskych krajín, ktorých obyvatelia minú za letné dovolenky nižšie čiastky v pomere k disponibilným príjmom.

I v rámci západnej Európy sú medzi krajinami značné rozdiely v tom, koľko peňazí minú toto leto. Dánska rodina minie iba 27 % disponibilného príjmu domácnosti na náklady spojené s letnou dovolenkou, zatiaľ čo ich náprotivky v Španielsku investujú takmer dvojnásobok – až 55 %. V poradí na 2. Mieste medzi krajinami západnej Európy je Švédsko, kde investujú 41 % disponibilných príjmov (1 171 EUR).

Výdavky spoločné pre európskych dovolenkárov

Podľa Európskeho letného barometra™ najčastejšie ľudia míňajú na cestovanie v domácej krajine, a to v priemere 17 % disponibilného príjmu domácnosti. Popularitu tuzemského cestovania potvrdzuje – Španielsko, ktoré je samé o sebe častým cieľom zahraničných turistov z Európy. Španieli trávia dovolenkou vo vlastnej krajine v 25 % prípadov, nasleduje Litva (21 %), Dánsko (20 %) a na štvrtom mieste sú spoločne Švédsko, Fínsko a Bulharsko s 19 %.

Na druhej strane medzi najhorlivejších cestovateľov do zahraničia patria Holanďania a Briti (17 %), po nich Dáni a Švédi (15 %), Nemci (13 %) a Bulhari (12 %).

Spoločenské aktivity ako návštevy klubov, reštaurácií alebo trávenie času na pláži tvoria druhý najvyšší výdavok vo všetkých 17 krajinách. Španieli sú pritom opäť vo vedení s 24 % svojich celkových nákladov na letné aktivity. Dánsko a Švédsko majú návštevy reštaurácií rovnako v obľube (16 %), hneď po nich nasledujú Poľsko a Chorvátsko, kde plánujú minúť zhruba 15% svojich finančných prostriedkov na dovolenku za spoločenské aktivity.

Leto však nie je len o cestovaní, reštauráciách a letných párty. Európsky letný barometer™ ukázal aj to, že mnoho Európanov má aj iné priority, keďže 12 % celkových letných výdavkov ide na vylepšenie domácnosti, záhrad či obnovu šatníka. Bulhari (21 %) a Lotyši (19 %) využívajú pekné letné počasie na doháňanie zameškaných domácich projektov a záhradníčenie.

Letné festivaly a športové podujatia prekvapivo nie sú tak populárne, ako by sa v prípade európskej strednej triedy dalo očakávať. Na podobné akcie ide iba 5 – 6 % letných výdavkov.

Aj keď pasívne sledovanie športu nepatrí v lete medzi priority väčšiny Európanov, aktívne športovanie stojí vysoko na zozname priorít niektorých z nich. Ak máte radi aktívny životný štýl, ako doma by ste sa cítili v Poľsku, kde takmer 1/10 všetkých letných výdavkov ide na rekreačné športy ako futbal, plávanie či kempovanie. Zvyšok Európy sa im však ani nepribližuje.

Ako prebiehal prieskum Európskeho letného barometra™ Skupiny Ferratum 2015

Prieskum prebiehal v 17 európskych krajinách, v ktorých skupina Ferratum podniká. Prieskum bol realizovaný ako štandardný internetový dotazník rovnaký pre všetky lokality. Príjmy boli uvádzané v lokálnych menách, relatívne letné investície boli vypočítané ako pomer letných výdavkov v pomere k disponibilnému príjmu domácnosti v každej danej lokalite. Disponibilné príjmy boli upravené podľa parity kúpnej sily v každej jednotlivej krajine na základe štatistík Svetovej banky z roku 2014.

Hlavný analytik Skupiny Ferratum, Marko Tuominen, hovorí:

“Barometer je výnimočným nástrojom hodnotenia zmien v spotrebiteľskom správaní naprieč Európou. Skupina má vyše milióna klientov, ktorí reprezentujú vyrovnaný prierez všetkými vekovými kategóriami strednej triedy v 22 krajinách, v ktorých je skupina prítomná. To vytvára jedinečnú príležitosť k štúdiu a porovnávaniu zmien v spotrebiteľskom správaní medzi rôznymi krajinami. Takto získané informácie sú dobre podložené a vysoko prospešné pre Skupinu pri vývoji ich služieb“.

Prieskumu sa zúčastnilo 5 685 domácností v 17 európskych krajinách. Respondenti boli vo veku 21-65 rokov, 60 % z nich tvorili ženy. Priemerný disponibilný čistý príjem domácností účastných prieskumu bol 720 – 3 800 EUR.

Okrem demografických faktorov odpovedali respondenti na otázky týkajúce sa ich disponibilného čistého mesačného príjmu, výšky výdavkov v rámci letnej dovolenky, výdavkov na letné aktivity, pomeru letných nákupov realizovaných on-line a očakávania finančného zotavenia sa z letnej dovolenky.

Všetky peňažné čiastky v prieskume boli vyjadrené v menách jednotlivých krajín. Odpovede boli vyrovnané tak, aby odrážali príslušnú kúpnu silu každej krajiny. Všetci respondenti boli anonymní a nebola im ponúknutá žiadna finančná kompenzácia za účasť na prieskume.