Ešte ste nestretli toho pravého?

pravý partner

Určite mi dáte za pravdu, že ženy sa často zamýšľajú aj nad „nesmrteľnosťou chrústa“. Všetko analyzujeme, vo všetkom sa vŕtame, všetko rozmeníme na drobné. Snažíme sa prísť veciam na koreň a nájsť odpoveď na otázku: Prečo? Prečo je to tak, ako to je?

Poznáte filozofiu vzťahov podľa Zdenky Blechovej? Možno v nej nájdeme odpoveď na otázku: „Prečo sme ešte nestretli toho pravého? A aký by mal vlastne byť?“ 

Osudový partner
Osudový partner nemusí byť v našom živote jeden. Takýto vzťah vzniká zo zamilovanosti. Jeho intenzita je zo začiatku veľmi, naozaj veľmi vysoká.  Viaže nás k nemu silné puto, nevieme mu odolať. Odovzdávame sa mu celé. Nič si nenechávame pre seba. Dáme sa ním ovplyvniť, podriaďujeme sa. Často sme len  bábkou v jeho rukách. Vytvárame si svet len ty a ja. Chceme jeden druhého vlastniť a tráviť spolu všetok čas. Potláčame vlastné ja, nechávame sa vydierať. Niečo nás na tomto človeku štve, niečo nám na ňom vadí. Nie vždy to vieme definovať. Hádame sa, bojujeme spolu, napriek tomu, sme si isté, že ho nekonečne milujeme. Osudový partner je našim protikladom a má nad nami prevahu. Dáva nám lekcie. Jednu za druhou, až pokým nepochopíme, čo sa máme naučiť. Nastavuje nám zrkadlo. Intenzita takého vzťahu má klesajúcu tendenciu, až celkom zoslabne a vzťah končí.

Predstavme si cibuľu. Aby sme sa dostali k jej zdravému jadru, musíme ju zbaviť vrchných šupiek. Tak je to aj s nami.  Každý takýto partner je len našim čistiacim článkom. Má nás niečo naučiť a zbaviť nás niečoho, čo si nemôžeme niesť do vzťahu s duchovným partnerom. Pri osudovom partnerovi musí žena o svoju hodnotu ešte bojovať.

Duchovný partner
Žena, ktorá už má dostatočne vybudované sebavedomie, nepotrebuje žiť pod „nadvládou“ muža. Už dozrela a naučila sa. Túži po súzvuku duší, po nepodmienenej láske, ktorá dáva a nič za to neočakáva.  Vtedy prichádza duchovný vzťah.  Tento vzťah nevzniká zo zamilovanosti. Vzniká pozvoľna, z priateľstva a postupne silnie. Partneri sa dorozumievajú očami. Dokážu cez oči čítať z vnútra toho druhého. Sú prepojení srdcom. Preto aj keď nie sú spolu, sú stále akoby vedľa seba.  Toto sme v predošlých vzťahoch necítili. Je to tiež dôvod, prečo nepotrebujú byť neustále spolu.

Nemá tu miesto nedôvera, zákazy, žiarlivosť ani výčitky. Nikto nikoho nehodlá meniť ani vlastniť. Každý berie toho druhého takého, aký je. Majú vlastné aktivity, neobmedzujú sa navzájom. Každý nesie zodpovednosť sám za seba. Muž, ktorý je hoden takejto ženy je pre ňu schopný urobiť čokoľvek. Chápe ju a podporuje vo všetkom, čo robí. Zrelá žena si to váži, nezrelá ho bude považovať za „papuču“.

Duchovné partnerstvo je harmonický súzvuk dvoch ľudí, ktorí sa spoliehajú na seba, nie na partnera. Vo vzťahu panuje úcta a rešpekt. Dokážu sa dorozumieť aj bez slov a sú spolu, aj keď práve nie sú pri sebe.

Autor: Daniela D.
Foto: Shutterstock

pravý partner