Dobrý deň, manžel uvažuje o zmene zamestnania, ale má obavy, aby rodinu finančne neohrozil. Existuje nejaké poistenie, ktoré by riešilo situáciu, že by v novom zamestnaní neuspel a ostal nezamestnaný? Odporúčate poistiť sa ešte teraz, kým je v starom zamestnaní, alebo až keď nájde nové zamestnanie? Ako dlho by poistenie krylo výdavky, keď už by ostal bez práce? Ďakujem pekne za rady.

Životné poistenie má aj pripoistenie na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, môže zmierniť finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov.

Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.