Dobry deň. Mal by som otázku. Ak by som chcel u Vás platiť zákonné poistenie na auto – je to možné a aké sú podmienky? Ďakujem. Ondrej

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla. PZP od Allianz – Slovenskej poisťovne ako jediné na Slovensku zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie , tzv. „amortizáciu“. Asistenčná služba Allianz Assistance je klientom  k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy, nehody alebo jeho odcudzenia na Slovensku i v zahraničí. PZP od Allianz – SP sa vzťahuje na:

 

škody na zdraví a na náklady pri usmrtení

škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

ušlý zisk,

účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

 

Odporúčame vám zájsť na našu webovú stránku, kde sú kompletné podmienky poistenia a tiež online kalkulačka pre konkrétny výpočet poistného.