Dobrý deň. Kúpili sme dom a brali sme úver v ČSOB, podmienkou bolo samozrejme aj poistenie. Vieme skončiť s poistením v ČSOB poisťovni a prejsť napríklad k Vám? Alebo je to viazané úverom?

Možné to je, ale niekedy sú úvery previazané s poistením a na to je aj naviazaná sadzba úveru. Je preto lepšie overiť priamo zmluvné podmienky daného poistenia a úveru.