Dlhý kolotoč uznávania vysokoškolských dokladov sa končí

Dňa 27. februára 2015, sa v priestoroch MZVaEZ SR uskutočnila výmena ratifikačných listín k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike, podpísanej v Prahe 28. novembra 2013.

Posledný februárový piatok tak prináša úľavu veľkej väčšie slovenských študentov študujúcich v Čechách, ale i naopak, českým študentom na Slovensku.

V praxi to znamená, že absolventi vysokoškolského štúdia nebudú musieť chodiť na úrady pre overenie získaného vzdelania, čakať na uznanie dokladov a platiť za ne poplatky. Rovnako budú môcť Slováci študujúci v Čechách pokračovať v štúdiu na slovenskej vysokej škole bez toho, aby doklad o uznaní vzdelania mali. Ďalej sa im zjednoduší i zápis získaného titulu do občianskeho preukazu a to tým, že nebudú potrebovať uznanie diplomu.

„Táto zmluva výrazne pomôže zjednodušiť proces uznávania diplomov občanom oboch krajín a tým aj ich uplatnenia sa na pracovnom trhu. Doteraz museli záujemcovia o uznanie diplomu z českej školy platiť takmer stoeurový poplatok, po novom táto povinnosť pre veľkú časť absolventov zanikne, čo je dôležitá informácia pre vyše 20 000 tisíc našich študentov študujúcich v Českej republike,“ uviedol pri tejto príležitosti podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Rovnako sa k myšlienke pripája aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler: „Som rád, že absolventi vysokých škôl nebudú musieť na uznanie dokladov čakať v priemere dva mesiace, počas ktorých nemohli predložiť diplom a nastúpiť do zamestnania“. „Za rovnakých podmienok sa uznávanie dotýka aj absolventov základných a stredných škôl, dodal minister školstva.

Protokol o výmene ratifikačných listín slávnostne podpísala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky v SR Livia Klausová a generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej MZVaEZ SR Barbara Illková.

Zmluva upravuje rovnocennosť dokladov o vzdelaní vydaných v jednom štáte, ktoré sa na území druhého štátu budú uznávať za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu. Platnosť nadobudne 28. marca 2015.

V plnom rozsahu sa bude týkať vzdelania pri výkone neregulovaného povolania, napr. ekonómov, či informatikov. Vzťahovať sa nebude na uznávanie za účelom výkonu regulované povolania, napr. lekárov, pedagógov, či niektoré živnosti.