DETI A PENIAZE. SÚ TRI EURÁ NA TÝŽDEŇ VEĽA ALEBO MÁLO?

vreckové

S otázkami okolo detského vreckového sa skôr či neskôr stretne každý rodič. Zvažuje pri tom, či nie je na vlastné peniaze príliš skoro, ale aj to, aká výška je pre dieťa vhodná. S finančnou výchovou treba začať už od ranného detstva, vlastné vreckové by mal mať už prváčik. Dobrou príležitosťou, ako začať hospodáriť s peniazmi sú napríklad aj prázdniny u starých rodičov. Pravidelné vreckové navyše ponúka rodičom výchovné výhody – deti pri ňom pochopia hodnotu peňazí, učia sa správne hospodáriť a stávajú sa samostatné.

BUĎTE DIEŤAŤU VZOROM  
Dôležitú úlohu pri finančnom vzdelávaní zohráva, čo dieťa vidí doma. Deti sa učia pozorovaním a väčšinu návykov preberajú práve od rodičov. „Dieťa vidí, ako doma komunikujete o peniazoch, ako sa k nim správate, či ich investujete, alebo len míňate,“ tvrdí Juroš. Preto treba podľa neho s finančnou výchovou začať čo najskôr a od základov: „Cieľom je, aby deti pochopili hodnotu peňazí a naučili sa rozumne hospodáriť,“ vysvetľuje. Finančná výchova by mala byť pritom hravá a zábavná, ale rovnako musí mať stanovené jasné pravidlá či nastavené očakávania.

AKO ZAČAŤ
Každé finančné vzdelávanie sa začína plánovaním. Ak rozmýšľate, s čím začať, skúste si spoločne krok po kroku prebrať, čo by sa malo diať s vreckovým. Deti si musia uvedomiť, že peniaze nesmú iba míňať, ale treba myslieť aj na zadné vrátka a naučiť sa sporiť si. Pri prvom vreckovom si s nimi sadnite a skúste si spoločne prejsť štyri základné kroky:

  1. KROK: Analýza finančných tokov: Aké vysoké máš vreckové?
  2. KROK: Finančné plány: Čo plánuješ so svojimi peniazmi urobiť?
  3. KROK: Sporenie: Ak z vreckového neminieš všetko, peniaze si môžeš odložiť. Časom si nasporíš na obľúbenú sladkosť, hračku, knižku…
  4. KROK: Vytváranie rezervy: Vždy si z vreckového niečo odlož, nikdy nevieš, kedy budeš potrebovať peniaze navyše.

VRECKOVÉ PRIDEĽTE UŽ PRVÁKOVI
Vreckové pomáha deťom pochopiť skutočnú hodnotu peňazí, učia sa pri ňom správne hospodáriť a zároveň rozvíja ich osobnosť. „Vlastnými peniazmi získavajú sebavedomie, pocit slobody a samostatnosti, čo je najlepšia príprava na dospelosť,“ myslí si odborník. Optimálny vek na vlastné peniaze začína s nástupom do prvej triedy. S výškou sumy to pritom netreba preháňať. „Do veku šesť rokov vreckové ešte neodporúčam, predškolák si peniaze ako také ešte neuvedomuje. No výška vreckového by sa mala zvyšovať s pribúdajúcim vekom. Malým školákom vo veku od sedem do desať rokov stačí suma od 1 – 3 eur na týždeň, starším deťom 3 – 5 eur na týždeň a týždenné vreckové pre stredoškoláka do 10 eur. Všetko však závisí od finančnej situácie v rodine,“ vysvetľuje.   

NASTAVTE SI PRAVIDLÁ 
Dohodnite si presné pravidlá, ktoré budú obidve strany dodržiavať. Ujasnite si, pri akých príležitostiach má byť vreckové použité. „Pokiaľ dieťa minie dohodnutú sumu skôr, netreba mu dávať peniaze navyše. Ak dostane peniaze navyše, dohodnite sa na podmienke, že o túto sumu mu znížite nasledujúce vreckové. Je dôležité, aby dieťa pochopilo dôsledok svojho rozhodnutia a získalo správny návyk, ako s peniazmi správne pracovať,“ radí odborník. Ako príklad uvádza vlastnú skúsenosť: „Peniaze svojim deťom investujem do fondov, zároveň ich učím, že vklad nesmú za žiadnu cenu vybrať, ale z výnosov sa môžu kedykoľvek odmeniť,“ opisuje.

OTESTUJTE SI ICH POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 
Výdavky ako školné, strava, cestovné, mobil či oblečenie zabezpečuje rodič. Vreckové slúži na pokrytie  drobných osobných výdavkov dieťaťa. Výbornou príležitosťou, ako si otestovať vzťah dieťaťa k peniazom sú letné prázdniny a čas strávený mimo domu a dohľadu rodičov. „S dieťaťom sa dohodnite, že si bude odkladať bločky a doklady, na čo peniaze použilo počas prázdnin. Na praktických príkladoch si následne spoločne vysvetlite, čo bola rozumná útrata a čo naopak nie,“ radí Juroš.

STREDOŠKOLÁK JE UŽ ZRELÝ NA VLASTNÝ BANKOVÝ ÚČET 
Stredoškoláci by už mali mať základné hospodárenie s peniazmi naučené. Preto je vhodné, aby mali svoj vlastný bankový účet. „Týždenne posielajte na účet napríklad 10 eur, z ktorých musí vyjsť. Vreckové dopĺňajte pravidelne, nech si dieťa zvykne na pravidelný interval. Zároveň je dobré, ak si prácu s bankomatovou kartou a vlastným účtom osvojí čo najskôr. Vlastný účet je totiž dôležitým krokom k finančnej samostatnosti,“ tvrdí Juroš. Tej sa veľa stredoškolákov učí aj počas letných brigád a pri prvých ozajstných zárobkoch, pri ktorých sa im účet zíde. Navyše, študentské účty poskytuje väčšina bánk bez poplatkov. 

POZOR NA NAJČASTEJŠIE CHYBY

  • Nevychovávajte dieťa tým, že mu zadržíte vreckové, strácate tak jeho dôveru. Vreckové mu patrí, aj keď sa nespráva vhodne.
  • Nemotivujte dieťa peniazmi, aby sa lepšie učilo, učí sa pre seba.
  • Neodmeňujte ho finančne za domáce práce. Nabudúce vám doma nepomôže, pokiaľ mu nezaplatíte.

Paulína N.

vreckové