Desiaty ročník muzikálového festivalu Jozefa Bednárika v Brusne pozná ocenených

Desiaty ročník festivalu v Brusne
Muzikalovy festival 2017