Dagmar Nemečková: Bowenova metóda je ako stvorená aj na horúce letné dni

Ľudský organizmus si starostlivo ukladá všetok prežitý stres do svalov, orgánov, nervovej sústavy. Keď sa „záznamy“ nakopia, organizmus zaprotestuje – vzniká choroba. Chorobu môžeme liečiť, ale môžeme jej aj predchádzať príjemnými terapiami, ktoré uvoľnia svaly, nervy, orgány.

Tom Bowen, podľa ktorého metóda vznikla, nemal medicínske vzdelanie, pracoval ako tesár, pomocný robotník v dokoch, ale aj ako rozvážač mlieka. Vášnivý športovec je aj masérsky samouk. Stretnutie s masérom, fyzioterapeutom a chiropraktikom Ernie Saundersonom mu dalo prvý impulz, že by sa aj on mohol venovať liečeniu iných. A kto iný by mohol byť prvým pacientom ako človek z najbližšieho okolia – manželka astmatička? V roku 1952 otvoril svoju prvú kliniku. Dnes už pán Bowen nežije, ale má svojich nástupcov. Dagmar Nemečková, ktorá pôsobí v Bratislave, je žiačkou jedného z nich. Sama sa k terapiám dostala vďaka svojim blízkym, hlavne dvom deťom, ktoré potrebovali pomoc a Dagmar odmietala antibiotiká a chemické lieky. Samozrejme sa radila s lekármi, kde sa stretávala so zaujímavými ľuďmi, ktorí na liečenie nevyužívali primárne lieky, ale pohyb prípadne rôzne doplnkové terapie. Paradoxne jej pomohlo štúdium elektrotechniky, ktoré ju naučilo logicky myslieť. Hoci sama netušila, že bude terapeutka na plný úväzok, presvedčenie, ak terapie fungujú na nej samej a blízkych, môžu fungovať aj na ostatných ju priviedlo na cesty štúdia, vzdelávania sa, stretávania sa s ľuďmi, ktorí problematike rozumeli až napokon k zriadeniu vlastného „masážneho raja“, kde však nedominujú len masáže. Jednou z obľúbených a vyhľadávaných techník je práve Bowenova, ktorá spočívaj v jemných dotykoch a spôsobuje energetické harmonizovanie a odstraňovanie blokov nebolestivým spôsobom. Bowenova metóda je veľmi nežná a veľmi účinná. Pracuje sa s mäkkými tkanivami, šikovným prehmatom cez sval. Mnohokrát dokáže nahradiť akupunktúru. (www.masaznyraj.sk)

Kde a ako ste objavili Bowenovu techniku?

Náhoda, hoci niekto hovorí, že náhody neexistujú, mne sa dejú a dokonca krásne. Na samotnom človeku je, či ju dokáže zaregistrovať a využiť vo svoj prospech. Považujem za zázrak, že do cesty mi prichádzajú ľudia, ktorí mi majú čo ponúknuť, od ktorých sa môžem neustále učiť. Rovnako tomu bolo aj s Jockom Rudockom, ktorý ma oslovil, stretli sme sa po krátkom rozhovore mi predviedol pár pohybov na šiji. Nebola som príliš dôverčivá, mala som problémy s krčnou chrbticou. Jeho metóda sa mi v prvom momente zdala príliš jednoduchá, no po jeho zásahu som zistila, že problémy poľavili. Aj preto som sa rozhodla podrobnejšie venovať tomuto „zázraku“.

Podľa vašich slov to vyzerá veľmi jednoducho, ale určite tomu tak nebolo, kým ste získali podobnú zručnosť ako pán Rudock?

Nebolo jednoduché nájsť presné body, ktorých sa treba dotýkať, zosúladiť dýchanie a pohyby tela a ešte aj sledovať klienta. Počas kurzu sme pracovali vo dvojiciach, vzájomne sme si pod dozorom pána Rudocka „otvárali“ body, ktoré boli potrebné. Skvele spájal teóriu s praxou, čo bolo pre nás zaujímavé a poučné.

Prezradíte nám tajomstvo zázračných dotykov Bowenovej techniky?

V podstate sa skladá z jednotlivých pohybov cez určené a presne definované body ľudského tela. Prstami alebo palcami sa pohybuje cez sval alebo šľachu, potom sa vyvinie jemný tlak a po krátkej čakacej dobe sa rovnakým tlakom urobí pohyb kožou späť. Technika pôsobí na fyzickej, chemickej i psychickej úrovni. Spúšťa očistný, regeneračný a samoliečiací proces. Uvoľní napätie a stres nielen zo svalov, ale aj vnútorných orgánov, odstraňuje energetické bloky, ale hlavne harmonizuje celý organizmus.

Čo je najčastejšou príčinou blokov?

Stres, ktorý spôsobuje 75 % ochorení. Slabší jedinci ho prežívajú impulzívnejšie, silnejšími zamáva slabšie. Nahromadený stres, ak sa mu nevenuje pozornosť a neodstraňuje sa, sa časom mení na chorobu a postihnutý je orgán, ktorý je najcitlivejší. V súčasnosti, v čase letných horúčav sa Bowenova technika osvedčila aj ako prevencia proti ťažkostiam, ktoré spôsobuje klíma či už v aute alebo v zamestnaní, ale aj opakovane, aby „vyhnala“ z tela stres.

Jedna terapia určite však nie je dostačujúca, aký je postup pri terapiách?

Aby „upratovanie“ v tele bolo účinné, najlepšie je urobiť tri terapie po sebe. Odporúčaný rozostup od jednotlivých terapií je štyri až sedem dní. Štyri dni preto, aby sa telo uvoľnilo, aby sa usadili energie. Sedem preto, aby nestihlo telo nasať nové negatívne energie, ktoré doňho môžu vniesť zmätok. Po tretej terapii by telo malo byť upratané, vyčistené, no môže sa stať, že terapeut objaví v bodoch problém avizujúci prichádzajúcu chorobu. Vtedy je dobré navštíviť lekára, aby diagnostikoval problém a pomáhať pri jeho odstraňovaní alternatívou.

Ak sa cítime zdraví, je možné aplikovať Bowenovu techniku aj ako účinnú prevenciu?

Určite áno. Terapie na tomto princípe chorobu zastavia, zablokujú alebo minimálne oddialia, ak by sa nejaká chystala napadnúť telo, orgány. Ak je zdravotný problém na vnútornom orgáne, je to rovnako účinné ako na vonkajšom pohybovom. Napríklad v krížovej časti pociťujeme bolesti a príčina nemusí byť zvonka, ale časti symbolizuje problém v obličkách, ktoré vysielajú napätie, pretože je tam umiestnený obličkový bod. Obličky sa dostávajú do napätia aj zo vzťahových problémov s najbližšími, či doma alebo v práci. Bowenova technika je vlastne aj hľadaním príčin zdravotných problémov.

Vaša klientela je rôzna, pre koho všetkého je vhodná Bowenova technika?

Špičkoví športovci na ňu chodia hlavne po zraneniach, keď potrebujú uvoľniť svaly, aby sa čo najskôr dostali do formy. Manažéri veľkých firiem a iní pracovne psychicky vyťažení ľudia ma vyhľadávajú na uvoľnenie napätia, stresu, ale chodia aj obyčajní ľudia. Technika je dokonca vhodná pre tehotné ženy. Zvyšovanie imunity Bowenovou technikou u detí je rovnako častým javom. Ak sú deti choré alebo chorľavé, prídu, absolvujú niekoľko terapií a potom sa spoločne vytešujeme z výsledkov.

Kontakt: Dagmar Nemecková Tel: 0907 131 573 www.masaznyraj.sk