Dá sa poistiť aj pes.

Zviera je možné poistiť proti úrazu. V prípade, že by niekoho zviera pohrýzlo, škodu je možné hradiť z poistenia. Klient by mal mať uzatvorené poistenie domácnosti Môj Domov a v ňom dojednané poistenie zodpovednosti za škodu. Z tohto poistenia môžu byť kryté aj náklady na liečenie a pohreb domáceho zvieraťa, musia byť potvrdené účtovnými dokladmi.