CRESCO REAL ESTATE už druhý rok podporuje deti, ktoré nevyrastajú vo svojich rodinách

Vďaka programu BUDDY má už takmer osemdesiat slovenských detí vyrastajúcich bez rodičov svojho staršieho kamaráta – dobrovoľníka, ktorý mu pravidelne dáva svoj voľný čas, je mu oporou a pomáha čo najlepšie sa adaptovať na reálny život v dospelosti. Jedným z pravidelných finančných darcov, ktorý túto ušľachtilú myšlienku už druhý rok podporuje, je slovenský rezidenčný developer CRESCO REAL ESTATE s projektom SLNEČNICE. Aj vďaka nemu našlo v minulom roku  svojho BUDDY dobrovoľníka ďalších 12 detí.

 „Som veľmi rád, že program BUDDY funguje. Náš interný výskum potvrdil, že viac ako 97 % opýtaných detí sa vždy môže na svojho BUDDY dobrovoľníka spoľahnúť. Viac ako 90 % mladých dospelých, ktorí majú svojho BUDDYho, má viac ako 18 rokov a už odišli z detského domova, majú prácu a bývanie. Naším snom je, aby každé dieťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej môže plne dôverovať a mohlo samostatne a plnohodnotne žiť. Neustále sa snažíme zlepšovať. Finančné prostriedky od našich darcov používame na vzdelávanie existujúcich a hľadanie nových dobrovoľníkov. V roku 2020 je aktuálne do programu zapojených 78 dobrovoľníkov, pričom v roku 2019 nám pribudlo 12 nových zo západného Slovenska. Aktuálne sa sústreďujeme na nábor nových dobrovoľníkov v Trnave, Trenčíne a Nitre. Snahou nášho programu je poskytnúť priateľstvá čo najväčšiemu počtu detí, ktoré nevyrastajú vo svojich rodinách a veľmi potrebujú oporu a dôveru v jedného dospelého človeka,“ prezrádza Ladislav Kossár, zakladateľ programu BUDDY.

Takmer 5 000 detí na Slovensku nemá to šťastie vyrastať vo vlastnej alebo kompletnej rodine. Nemajú síce núdzu o oblečenie, dostatok jedla či hračiek, chýba im však individuálna pozornosť, dôvera  a vzory, od ktorých by získali základné návyky fungovania medziľudských vzťahov. Štatistiky hovoria, že prechod takýchto detí z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti do bežného dospelého života nebýva jednoduchý. Pomocnú ruku im na ceste k postupnému osamostatňovaniu  sa podáva od roku 2006 program BUDDY. Jeho snahou je, aby takéto deti na prahu dospelosti nezostali na okraji spoločnosti, ale dokázali sa plnohodnotne zaradiť – teda zaobstarať si prácu a bývanie.

V začiatkoch projekt organizoval letné a víkendové tábory, rokmi sa však táto myšlienka vďaka donorom mohla výrazne prehĺbiť a sprofesionalizovať. Dnes sa deťom môžu venovať vyškolení dobrovoľníci, medzi ktorými sa vytvára dôverný a dlhotrvajúci priateľský vzťah. Ambíciou programu je, aby každé dieťa, ktoré nevyrastá v rodine, mohlo raz mať aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje, a bolo tak lepšie pripravené na plnohodnotné zapojenie sa do života.

Tím BUDDY robí excelentnú prácu, ktorá v našich končinách nemá konkurenciu. Som naozaj veľmi rád, že už druhý rok môžeme aj vďaka Slnečniciam podporiť program BUDDY. Nesmierne si vážim každého jedného dobrovoľníka, ktorý pomáha deťom z detských domovov adaptovať sa do reálneho života dospelosti,“ dodáva Ján Krnáč, výkonný riaditeľ najväčšieho rezidenčného developera na Slovensku CRESCO REAL ESTATE.

Zdroj: Katarína Š.