Čo je najväčšou motiváciou pracujúcich ľudí?

Čo je najväčšou motiváciou pracujúcich ľudí?

Väčšia polovica Slovákov je v práci nešťastná. Viac ako 60 % zamestnaných ľudí uviedlo, že do práce chodia len preto, aby dokázali zaplatiť účty. Peniaze pritom nie sú ani jedinou a už vôbec nie hlavnou motiváciou.

V práci trávime väčšiu časť svojho dňa, s kolegami sme počas pracovného týždňa dlhšie ako s vlastnou rodinou. Keď vás pobyt v zamestnaní nenapĺňa, dokonca vás otravuje či ubíja, ste len krôčik od pocitu zúfalstva. Viete, kto najčastejšie hľadá na pracovných portáloch nové profesijné príležitosti? Zamestnaní ľudia, ktorí by dali čokoľvek za to, aby opäť našli zmysel chodiť do práce. Zaujímavé je aj to, že ich k tomu nevedú ani tak zlé finančné podmienky, ako zlé vzťahy s kolegami či nadriadenými.

Človek musí byť za svoju prácu adekvátne ohodnotený, to je jasné. Ak zarobí dosť na to, aby dokázal zaplatiť účty, aby uživil rodinu a ešte mu niečo zostalo aj na výlet s deťmi, je to fajn. Avšak, je to len základ.  Je dokázané, že peniaze sú len slabým a hlavne krátkodobým motivačným prvkom. Človeka dokážu nabudiť, či uspokojiť v priemere len počas prvých dvoch týždňov.  Peniaze nie sú nositeľom šťastia. Spája sa s nimi silný efekt adaptácie. To znamená, že čím viac toho človek má, tým rýchlejšie si na to zvykne ako na niečo prirodzené,  prestáva si to vážiť a dokonca, prestáva sa z toho aj tešiť.

To, čo človeka motivuje k lepším pracovným výkonom sú vzťahy a benefity, ktorým mu zamestnávateľ dáva najavo, že si ho váži, že myslí aj na jeho rodinu, či relax vo voľnom čase, že ho vníma ako človeka, nie len ako súčiastku v jeho firme. Na otázku, „čo je pre vás v práci najdôležitejšie“, väčšina opýtaných na pracovnom pohovore odpovedala – dobré kolegiálne vzťahy. Ako náhle nemôžete v noci spať kvôli rušivým myšlienkam na nepríjemné situácie v práci, ráno sa budíte so stiahnutým žalúdkom pri pomyslení na človeka, ktorý vám v práci opäť raz znepríjemní deň, tento trpký pocit neosladí ani niekoľko tisícová odmena na konci každého mesiaca.

Ďalším nevyhnutným motivátorom je spätná väzba od nadriadeného, pochvala a vedomie, že si vás vaši nadriadení vážia, berú vás ako nevyhnutnú súčasť na dosiahnutie cieľov. Človek potrebuje pracovať nie len preto, aby sa uživil, práca je nevyhnutná predovšetkým pre  jeho mentálne zdravie. Nezamestnaní ľudia, invalidi, ktorí zostali na dôchodku v produktívnom veku v dôsledku choroby či úrazu, sú v horšom duševnom stave. Keď zakážete človeku pracovať, keď mu vezmete možnosť socializovať a realizovať sa, vezmete mu šancu, aby bol užitočný, vezmete mu tak jednu z najdôležitejších motivácii pre život.

Autor: Eva
Foto: Ingimage

Čo je najväčšou motiváciou pracujúcich ľudí?