ČO JE ZÍSKANÁ, ADAPTÍVNA IMUNITA?

Skôr ako sa budeme venovať získanej imunite, pripomeňme, že pod imunitou chápeme schopnosť organizmu brániť sa proti rôznym patogénom: vírusy, baktérie, huby, parazity, cudzie telesá a pod. Imunitný systém má dva typy mechanizmov, ktoré chránia telo pred infekciami ohrozujúcimi dobré fungovanie nášho tela: vrodená imunita a získaná imunita.

 

Prvá obranná línia: vrodená imunita

Vrodená imunita je prvým obranným mechanizmom, ktorý umožňuje telu reagovať tak, aby okamžite účinne bojovalo s agresívnym patogénom. Vrodenú imunitu máme od narodenia a tvoria ju naše  prirodzené bariéry, akými sú koža, sliznice ale aj výlučky, ktoré tvoria chemickú bariéru: sliny, žalúdočné šťavy a slzy. Vo vnútornom prostredí bojujú imunitné bunky, ktoré bránia množeniu infekčných patogénov, ktoré už do tela prenikli.

 

Druhá obranná línia: získaná imunita

Získaná imunita (tzv. adaptívna) je druhým štítom, ktorý chráni ľudské telo. Po prvom kontakte s cudzím mikro-organizmom a po tom čo dokázal prekonať prvé bariéry nastupuje do boja adaptívna imunita. Mobilizujú sa lymfocyty B, ktoré tvoria špecifické protilátky na boj s určitým patogénom. Na druhej strane sa mobilizujú aj lymfocyty (T), ktoré dokážu rozpoznať a zničiť bunky infikované patogénom. Skupina „pamäťových“ lymfocytov zostáva uložená v tele, v týmuse, slezine a lymfatických uzlinách. Uchovávajú spomienku na patogény, s ktorými sa už stretli, aby ich pri následnom stretnutí účinnejšie a rýchlejšie neutralizovali. Sú veľmi citlivé, veľmi reaktívne a majú životnosť niekoľko desaťročí. Adaptívna imunita má pamäť na predchádzajúce „nákazy“. S každým novým vystavením mikroorganizmu, vstupuje do hry rýchlejšie a silnejšie. To je vysvetlením prečo ovčie kiahne, mononukleózu, hepatitídu A a iné infekčné choroby dostanete len raz.

 

Ako si posilniť imunitu?

Zdravý životný štýl, zdravá a vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita sú rozhodujúce faktory pre udržanie dobrej imunitnej obrany. Ale ako sa blíži zima, keď je naše telo oslabené stresom, únavou; pri ohrození rôznymi sezónnymi vírusovými epidémiami (sezónna chrípka, nazofaryngitída, vírusová angína, bronchitída, gastroenteritída, atď.) je prospešné posilniť imunitný systém. Pomôcť môžu potravinové doplnky a éterické oleje. Homeopatické lieky sú prirodzene bezpečným a bezrizikovým riešením na posilnenie imunity. Odporúčajú ho mnohí zdravotníci, homeopatickí lekári a lekárnici. Táto terapia pôsobí dlhodobo. Nemá žiadne známe vedľajšie účinky a je šetrná k telu. Je vhodná pre každého a je kompatibilná so súčasným užívaním iných liekov.

MUDr. Pavol Tibenský, predseda Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti
„Nie je jednoduché nájsť univerzálne riešenie pre všetkých pacientov, nakoľko homeopatická liečba je liečbou individuálnou, ale reakcia jedinca na ten istý podnet môže byť podobná a tým vzniká podobný obraz choroby – v reči homeopatie to znamená predpis toho istého lieku. Zo skúseností vieme, že homeopatické lieky ovplyvňujú riadiace systémy ľudského, /ale i zvieracieho/ organizmu: psychiku, nervový systém, hormonálny systém a imunitu.

V liečbe potrebujeme zohľadniť i faktory, ktoré sa spolu-podieľajú na vzniku infekčnej choroby. Teda také vplyvy, ktoré imunitu znižujú a zvyšujú náklonnosť k poruchám imunity a jedinec nemá možnosť sa im vyhnúť.“

„Zdravie je výsledkom fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody a nespočíva iba v absencii choroby alebo telesného neduhu.“
Predhovor k Ústave Svetovej zdravotníckej organizácie, 22. júl 1946