Chráňte si svoj domov aj počas dovolenky

thumbnail-chrante-si-svoj-domov-aj-pocas-dovolenky-103225V momente, kedy si dovolenkári rezervujú pár dní voľna strávených so svojou rodinou či priateľmi niekde pri mori, myseľ pohltí cestovná horúčka a všetko ostatné ide bokom. Najväčším problémom dovolenkovej sezóny sa stávajú nákupy, turistický sprievodca do vrecka, rýchlokurz anglických fráz pre cestovateľov a pri vysokých letiskových poplatkoch aj váha batožiny. Netreba však zabúdať na to najpodstatnejšie, a to zabezpečiť svoj domov pred zlodejmi tak, aby po návrate nezíval prázdnotou. Zatiaľ čo si oddychujúci na dovolenke užívajú služby all inclusive a plný bar, z domu im zlodeji môžu odnášať zásoby jedla aj s celou chladničkou.

Ako sa na zlodejov pripraviť?

K účinnej ochrane domova patrí montáž bezpečnostných vchodových dverí a inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému, ktorý je napojený na políciu. Čím väčšmi je byt zabezpečený, tým je riziko krádeže menšie.

Rozumné je tiež dohodnúť si občasnú návštevu príbuzných, resp. dôveryhodnej osoby, ktorá sa aspoň krátko zdrží v dočasne opustenom dome alebo byte, vo večerných hodinách rozsvieti svetlo a zmení vonkajšie znaky, akými sú nastavenie roliet či žalúzií. V súčasnosti existujú elektronické zariadenia, ktoré s určitou pravidelnosťou alebo v náhodných intervaloch rozsvecujú na určitú dobu svetlá v byte, a tým vzbudzujú dojem prítomnosti osôb. Dovolenkári by nemali v opustenom byte nechávať väčšiu hotovosť a šperky.

Počas neprítomnosti je dobré v mieste poistenia uzavrieť prívod vody, hlavný uzáver plynu a vypnúť ističe. Všetky cennosti treba uložiť do trezoru, prípadne do uzamykateľnej neodnímateľnej schránky, všetky okná riadne uzavrieť a dvere zamknúť.

 

Stanovenie poistnej sumy

Kľúčovým momentom je najmä vhodný výber predmetov poistenia. Je potrebné správne stanoviť výšku poistnej sumy, aby boli zahrnuté všetky hnuteľné veci, ktoré si chce klient poistiť. Pokiaľ ide o poistenie vecí umiestnených mimo domácnosti, ako napr. veci v garáži a hospodárskej budove, je možné ich pripoistiť. Ak predsa len dôjde ku krádeži, poisťovňa posudzuje, či boli v tom čase splnené podmienky riadneho zabezpečenia domácnosti.

Výška poistného plnenia závisí samozrejme od rozsahu škody, teda od množstva a spôsobu poškodenia poistených vecí a z toho vyplývajúcich nákladov na opravu alebo opätovné zariadenie bytu či domu. Krádež je riziko, ktoré v Allianz – Slovenskej poisťovni kryje každé poistenie domácnosti.

 

Najčastejšie chyby

Najčastejšou chybou býva dojednanie malej poistnej sumy, teda sumy nižšej ako je reálna hodnota vecí. Ďalším problémom môže byť nesprávne dojednanie modulov poistného krytia. V tomto prípade platí pravidlo, že čím „vyšší“ modul si klient zvolí, tým viac poistených rizík je krytých.

Pri cestovnej horúčke by tak dovolenkári nemali zabúdať na dôležitosť ochrany svojej domácnosti, aby bol aj po návrate z dovolenky ich byt či dom stále domovom.

 

Archívny článok
14040310341t