chcela by som sa spýtať,prečo sa nedajú poistiť ľudia nad 65 rokov a invalidný

Čo sa týka otázky poistenia invalidného človeka, pri životnom poistení ide o poistenie sa pre prípad nastania určitých poistných udalostí – najmä úrazu, invalidity, alebo smrti. Tu teda nemá zmysel sa poisťovať pre nastanie prípadu invalidity. Teoreticky je možné pre invalida poistiť sa pre prípad úrazu, prípadne smrti, záleží ale od konkrétneho prípadu.

Čo sa týka poistenia ľudí nad 65 rokov, platí podobné pravidlo. Riziko poistnej udalosti je tu už také vysoké, že by poistenie pre daného človeka nebolo finančne dostupné. Máme  však aj poistenie určené pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku. Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb.