Byť ženou je „konkurenčná výhoda“

Je mladá, šarmantná a kandiduje na post primátorky Košíc. Má 37 rokov a docentúru, pôsobí ako vysokoškolská pedagogička. Dali sme si rande na káve s Alenou Bašistovou a rozprávali sme sa nielen o politike, ale i všedných „babských“ témach.

O POLITIKE

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky, na „pánske územie“?
Mám rada výzvy a mám rada zmeny. Ľudia sa im podvedome bránia, ale bez prijatia výziev nieto zmien a bezo zmien nie sú inovácie a pokrok. Myslím si, že mám dostatok teoretických aj praktických skúseností, a to aj na manažérskych postoch, aby som mohla vo verejnej službe priniesť podnety k zlepšeniu života Košičanov a realizovať ich.
V čom máte, ako žena, navrch oproti mužom?
Ako žena v súkromí (dcéra, sestra, teta, priateľka ..) sa často riadim citom a intuíciou a ako žena v pracovnom prostredí (ako manažérka, pedagogička) faktami a analýzami. Rozhodnutia však robím na základe kombinácie citu, intuície a rozumu. Myslím si, že to je moja konkurenčná výhoda. Pri vedení ľudí i pri riadení procesov v politike môže byť táto kombinácia dobrou voľbou.

 

Aké vlastnosti si a na mužoch (v politike) vážite, ktoré sú Vám, naopak proti srsti?
Pokiaľ ide o prácu, mám rada konštruktívne debaty s odborníkmi, ktoré mi prinášajú nové informácie a variujú môj pohľad na rôzne oblasti spoločenského života. To si cením i pri rozhovore s mužmi odborníkmi v politike. Pri neformálnych stretnutiach zasa dokážem oceniť špecifické ľudské vlastnosti, v prípade mužov najmä ich vecnosť, stručnosť, analytické a kritické myslenie. Neopodstatnenú kritiku niektorých svojich politických kolegov zasa považujem za nekorektnú.

 

Platia na mužov, politikov, ženské zbrane? Aké máte v talóne Vy?
Aj muži politici sú mužmi a rovnako je to i v prípade žien političiek. Nebolo by normálne, keby si neuvedomovali svoje odlišnosti. Muži majú byť mužmi a ženy ženami… bez ohľadu na to, v akej oblasti sa realizujú.

„Politika“ je slovo ženského rodu – ktoré vlastnosti by mala mať od žien, aby nebola „panským huncútstvom“?
Citlivosť pre potreby ľudí okolo a pracovitosť pri uspokojovaní týchto potrieb.

 

Máte nejaký ženský vzor v politike?
Angela Merkelová a Margaret Thatcherová

 

Na „zákulisné hry“ je potrebný šiesty zmysel, aby ste ich vedeli odhaliť, kódovať, čítať ich – mate ho? Ste na „politiku“ pripravená v tomto zmysle?
Za posledné obdobie som prešla dôslednou prípravou na politickú kariéru. Ešte vždy sa mám čo učiť, ale mám odhodlanie, vedomosti a skúsenosti, aby som dokázala čítať politické metatexty a s prehľadom ich dekódovala.

 

BEZ POLITIKY

Každá žena je rozmarná. Čím uspokojíte svoje „rozmary“?
Relaxujem pri nákupe topánok Ja rovnako sa odmením, ak sa mi niečo podarí.

 

Vystačíte si sama so sebou, so svojimi myšlienkami, išli by ste sama na dovolenku?
Nemám problém byť sama napríklad, keď študujem, pracujem, ale na dovolenky chodievam s priateľmi, partnerom či mojou rodinou. Záleží na tom, o aký typ dovolenky ide.

 

Kedy sa „nemáte rada“?
Keď nemôžem okamžite realizovať zmeny, ktoré považujem za nevyhnutné. A ešte, keď nemám dobre upravené vlasy 🙂

 

Čo Vás naposledy „dostalo“ (pozitívne i naopak)?
Vždy ma dostane oriešková čokoláda, usmievaví ľudia a moja krstná dcéra, keď chce niečo dosiahnuť a zagúľa pritom očami. Negatívne – arogancia ľudí a „konkurencie“, keď prekročí hranice únosnej miery slušnosti.

 

Existuje vo Vašej blízkosti človek, s ktorým sa radíte, keď si sama neviete pomôcť?
Moja maminka. ….pri varení občas potrebujem jej rady 🙂

 

Na čom ste sa ako človek v živote poučili tak, že Vás to posunulo ďalej?
Vraví sa, že najviac nás vpred posúva trápenie, práve vtedy si ujasníme priority. A ako každý človek, aj ja mám nielen radosti, ale aj starosti. Nikdy nezabúdam, čo je v živote dôležité: Viera, Nádej, Láska. Tie ma posúvajú ďalej.