Bilancia škôd po dažďoch

Po nedávnych výdatných dažďoch a krupobití na západnom Slovensku klienti Allianz – SP už ráno nahlásili
vyše 150 škôd
na privátnom majetku a dve desiatky poškodených vozdiel. Ide najmä o zatečené priestory
rodinných domov, zaplavené pivnice a zatopené garáže
.
Najviac hlásení prichádza z Bratislavy, najmä
z časti Rača a Ružinov, kde sú hlásené predovšetkým škody po atmosférických zrážkach, ďalej z Dunajskej
Stredy, Malaciek a Nitry, kde škody spôsobilo aj silné krupobitie a blesky.

Škody klientom odporúčame hlásiť online, prostredníctvom webstránky https://online.allianzsp.sk/hlasenia-poistnych-udalosti/, kde je možné ihneď vložiť fotografie poškodeného majetku.
Škody na dome či byte a ich zariadení si môžu klienti uplatniť z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti (z rizika živel).
Škody na vozidle zas kryje havarijné poistenie  – riziko živelná udalosť, ktoré je už v základnom balíku havarijného poistenia auta. V rámci poistenia je škoda krytá či už išlo o zatopenie či zatečenie vozidla v garáži, v obchodnom centre alebo počas presunu na zaplavených uliciach.
Klienti môžu po zdokumentovaní škody (vyhotovením fotografií, videí) začať s odstraňovaním škody – napr.
odčerpávaním vody, sušením pivnice, domu či vozidla, aby sa zabránilo vzniku väčšej škody alebo z hygienických
dôvodov.

Zdroj: Odbor firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s