Allianz podporila konferenciu o klimatických zmenách

elektromobil

Minulý  týždeň sa v Paríži konala ostro sledovaná konferencia OSN o klimatických zmenách. Mala by priniesť dlhoočakávanú globálnu dohodu o postupnom znižovaní emisií skleníkových plynov. Túto významnú konferenciu sa konkrétnymi krokmi rozhodla podporiť aj najväčšia európska poisťovňa Allianz.

Skupina Allianz mení stratégiu investovania
Skupina Allianz chce ochranu klímy začleniť do svojho podnikania a plánuje znížiť svoje investície do uhoľných spoločností. V najbližších šiestich mesiacoch tak odpredá akcie ťažobných spoločností, v ktorých viac ako 30 % tržieb tvorí predaj uhlia a tiež energetické spoločnosti, ktoré vyrábajú viac ako tretinu elektriny z uhlia. „Vďaka našej znalosti rizík, finančnej odolnosti a dlhodobým investíciám môžeme prispieť k efektívnej podpore ochrany životného prostredia a zároveň čo najlepšie využiť dlhodobé príležitosti pre našich zákazníkov,“ vysvetlil generálny riaditeľ Allianz SE, Oliver Bäte. Svoje investície chce naopak skupina Allianz sústrediť do alternatívnych zdrojov energií, najmä do veternej.

Aj Allianz – SP je ekologická
Podobne ako materská spoločnosť, aj Allianz – Slovenská poisťovňa pristupuje k životnému prostrediu zodpovedne a podniká aktívne kroky na jeho ochranu a čo najmenšie zaťažovanie. Pri rozhodovaní o investovaní finančných prostriedkov dbá na spoločné zásady skupiny Allianz v oblasti environmentálneho a sociálneho riadenia, tzv. ESG zásady. Tento rok napríklad investovala do solárneho systému výroby elektrickej energie. Svoju environmentálnu záťaž Allianz – SP sleduje a vyhodnocuje na ročnej báze. Rozbehla projekt digitalizácie, ktorý sa zameriava na zvýšenie podielu elektronickej komunikácie a tým zníženie spotreby papiera. Vo svojich budovách využíva viaceré šetrné technológie. „Pri rekonštrukcii našich prevádzkových budov dbáme na vyššiu úroveň tepelnej izolácie i výmenu starších vykurovacích kotlov za modernejšie a efektívnejšie. Staré žiarivky sme nahradili úspornými LED svietidlami. V tmavých priestoroch našich budov využívame LED osvetlenie na fotobunku. Samozrejmosťou je separácia odpadu, zber elektronického odpadu a jeho odvoz na recykláciu, odborná likvidácia nebezpečného odpadu a spoločná skartácia papiera na všetkých pobočkách,“ vymenúva riaditeľ kontrolingu a finančných investícií Allianz – SP, Ľubomír Demčák. Aj vďaka týmto krokom od roku 2006 klesla v Allianz – SP celková spotreba CO2 na jedného zamestnanca o 39,3 percenta, za to isté obdobie sa znížila spotreba vody na jedného zamestnanca o 12,6 percenta a spotreba papiera na zamestnanca klesla o 26 percent.

V septembri začali zamestnanci Allianz – SP na obhliadky poistných udalostí v Bratislave a okolí využívať nový ekologicky elektromobil. Postupne zavádzame nové produkty a služby, ktoré sú označené ECO logom, aby sme zvýšili ochranu životného prostredia.