Aktuálne pomáha 113 Tesco obchodov

Začiatky darcovstva potravín spoločnosti Tesco na Slovensku siahajú do roku 2015. Po pilotných 4 obchodoch, z ktorých Tesco darovalo potraviny, však počet zapojených obchodov rástol rýchlym tempom.

Kým vlani v marci ich bolo 35, v máji darovalo potraviny už 72 obchodov. Aktuálne dokáže Tesco darovať potravinové prebytky zo 113 obchodov po celom Slovensku. Tým sa reťazec reálne približuje k svojmu záväzku, že do roka 2020 budú všetky obchody schopné darovať potraviny pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Chcela by som oceniť entuziazmus zapojených kolegov v obchodoch, len vďaka ktorým je možné darovanie potravín zo všetkých hypermarketov Tesco, aj z niektorých menších formátov,“ povedala Katarína  Pšenáková, CSR manažérka spoločnosti Tesco.

Darované potraviny z Tesca putujú do miestnych organizácií, ktoré ich prerozdeľujú tým, ktorí ich skutočne potrebujú. Jednou z organizácií je Spišská katolícka charita pôsobiaca v regióne, kde je táto pomoc nesmierne vítaná.

„Denne prerozdeľujeme potrebné potraviny našim organizačným zložkám, ktoré z nich pripravujú stovky jedál pre chorých, starších a ľudí v núdzi. Je preto pre nás dôležité, že máme v našom poslaní – byť blízko pri človeku – silného partnera, akým je Tesco. Vďaka rozšíreniu počtu zapojených obchodov Tesco, v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, sme dnes schopní pomáhať v celom regióne Spišskej diecézy – Orava, Liptov, Spiš –, za čo sme veľmi vďační,“ povedala Ing. Zuzana Danková, PhD., riaditeľka potravinovej a humanitárnej pomoci v Spišskej katolíckej charite.