Ako si čo najviac pamätať?

Pamäť je pre nás veľmi dôležitá. S pribúdajúcim vekom je to čoraz horšie. Dobrá správa je, že jej vieme pomôcť a to, čo do hlavy dostaneme, vieme aj udržať. Ako?

Nie všetci vieme pracovať s informáciami tak, akoby sme chceli. Niektoré v pamäti udržíme, niektoré hneď zmažeme. Ako docieliť to, aby informácie vydržali čo najdlhšie?

Opakovanie slov
Veľmi účinnou metódou je opakovanie si slov napríklad v rytme nejakej detskej riekanky alebo obľúbenej pesničky. Vymyslieť si môžete aj vlastnú melódiu a rytmus. Ďalšou možnosťou je, ak si vyberiete len začiatočné písmená a hneď sa vám vybavia slová, ktoré ste si chceli zapamätať. Isto si pamätáte na rôzne pomôcky pri učení sa vybraných slov. Keďže si ich pamätáme dodnes, zrejme vytvorenie vety bolo účinnou metódou.

Vizuálna stránka a asociácie
K lepšej pamäti patrí aj vizualizácia. Zamerajte sa na nejakú časť informácie, ktorúsi ľahko viete predstaviť. Akonáhle sa vám vybaví obrázok, vybaví sa vám aj informácia. Použite aj myšlienkové mapy, pokiaľ máte lepšiu vizuálnu pamäť. Myšlienková mapa slúži na grafické usporiadanie pojmov. Ak si chcete zapamätať číslo, použite asociácie. Rozdeľte si číslo do kratších častí a ku každej priraďte nejaký význam, ktorému budete rozumieť. Napríklad 68(vek starého otca), 45( číslo domu) a pod.

Zapamätávanie textu
Aby ste si vedeli čo najlepšie zapamätať text, čítajte si ho viackrát, urobte si poznámky a prerozprávajte ho vždy NAHLAS. To si zopakujte ešte niekoľkokrát. Ak je možnosť, to, čo ste si zapamätali, niekomu prerozprávajte. Sústreďte sa na to, čo si zapamätať chcete. Tak, ako chceme mať poriadok vo vlastných veciach, majme poriadok aj v hlave. Okrem krátkych cvičení na pamäť pomáha aj kvalitný spánok. Pretože len oddýchnutý mozog má kapacitu vstrebať a udržať získané poznatky.
 
Ďalšie rady:
Skúste aj zhlboka dýchať, keď sa snažíte niečo dostať do hlavy.
Pomôže aj žuvačka. Podľa jednej štúdie z USA sa môžete sústrediť na zapamätanie si niečoho nového práve vďaka nej.

Ak budete denne pohybovať očami zo strany na stranu, zlepší sa aj prepojenie medzi mozgovými pologuľami a tým schopnosť viac si pamätať. Stačí 30 sekúnd každé ráno.

 

Zdroj: http://zena.centrum.cz/zdravi/zivotni-styl/clanek.phtml?id=806270

brain-article-r750_res