Ako sa počíta moja osobná hodnota?

Akákoľvek práca na sebe bez zistenia osobnej hodnoty je prakticky zbytočná. Ak sám seba hodnotím nízko, nebudem mať dostatok síl premeniť sa na iný obraz a dosiahnuť vytýčený cieľ.

Osobná hodnota detí je maximálna, čo vidíme na ich správaní. Celý deň sa radujú, robia, čo chcú, a dokážu asertívne vyjadrovať svoje pocity. Ak ich niečo nebaví, hneď to dávajú najavo a hľadajú ďalšiu činnosť, ktorá ich dokonale zaujíma.

 

S výchovou sa do mozgu jedinca dostávajú praktiky, ktoré potlačia detskosť a nastolia otročenie okoliu.

Do 7 rokov máme 70 percent emočného učenia za sebou, potom už žijeme z podstaty. Správame sa podľa naučených vzorcov a až neskoršie zaradenie sa do spoločnosti nám ukáže, či boli rodičia poučení, alebo nie.

Osobná hodnota sa ukotví na detskom maxime, prípadne niekedy klesne aj na nulu. Osobnú hodnotu si nemôžeme ako dospievajúci meniť sami. Jej zmena je už závislá od preprogramovania uložených programov.

Ako môžete spočítať svoju osobnú hodnotu? Hodnotiť budeme na stupnici 0 až 10, kde desať je najvyššia hodnota.

Aleš Kalina, kouč

 

Pozrite sa na vlastný vzťah k sebe samému
Ako sa cítite sám/sama so sebou, keď ste osamote? Milujete svoje konanie, alebo sa preklínate? Chválite sa, alebo haníte? Dokážete byť osamote pokojne sám/sama so sebou, alebo stále vyhľadávate spoločnosť, aby ste sa zbavili samoty? Človek s vysokou osobnou hodnotou dokáže tráviť čas najmä sám so sebou a vidí sám seba ako dôležitý stredobod svojho života.
Vyhodnoťte vlastný vzťah k sebe samému.

Ako využívate svoj talent
Talent bola daný každému z nás a je neovplyvniteľný výchovou. Všetci máme určité predpoklady vynikať, pričom vynikanie je potrebou jedinca. Byť v niečom dobrý znamená využívať na svoju činnosť talentové vlohy. Bez ich využívania nie som schopný dosahovať horné méty v danom odbore. Využívaním talentu mi mozog hlási pozitíva a mám pocit, že som pre svet nenahraditeľný.
Vyhodnoťte si, ako využívate svoj talent.

Ako sa cítite?
Dobrý pocit je elixírom osobnej sily a zdravia. Akákoľvek snaha a výsledky bez dobrého pocitu sú nanič a prinášajú len ďalšie trápenie. Môžem získať všetko na svete, ale načo mi to bude, keď sa v tom nebudem cítiť dobre? Dobrý pocit je potrebné si rozmaznávať a nedopustiť, aby nám ho ktokoľvek pokazil.
Vyhodnoťte si dobrý pocit počas mesiaca.

Koľko pohody rozdávate okolo seba?
Ste pre svoje okolie prínosom, otravou či obmedzením? Prinášate pohodu, alebo kritizujete, nenávidíte, kričíte, vypúšťate jed a hádate sa? Sú ľudia vo vašom okolí radi sami sebou? Osobná hodnota sa počíta i z tohto faktora.
Vyhodnoťte si, koľko pohody rozdávate okolo seba.

Koľko lásky dávate?
Láska je najväčšou hodnotou v tomto živote. Ak milujem sám seba, milujem aj ostatných. Ak mám sám dobrý pocit, rozdávam ho aj ďalej a nemám potrebu niekomu škodiť. Láska dáva slobodu, toleruje, prináša radosť a dopriava blízkym voľnosť v názoroch a bytí.
Vyhodnoťte si, koľko dávate lásky.

Sebapresadenie
Umenie presadiť sám seba je potrebnou zručnosťou. Ak chceme uplatňovať svoj talent, budeme na ceste k vyniknutiu. Vynikanie však so sebou prináša vyčnievanie, presadzovanie nového, búranie nefunkčného a často aj státie na čele veľkého davu. Zdravá osobná hodnota dokáže presadiť všetko dobré a bez použitia zla pritiahnuť na svoju stranu ostatných.
Vyhodnoťte si, ako sa dokážete presadiť.

Spočítajte si body. Zdravú osobnú hodnotu máte, ak ste sa dostali číslo vyššie ako 45.

Možné riešenie
Myslíte si, že máte nízku osobnú hodnotu? Ako deti ste jej mali dostatok. Niekto vám ju počas vašej cesty znížil. Všetko sa však dá napraviť. Stačí z hlavy odobrať práve tie Emočné rovnice (programy), ktoré bránia mozgu, aby vám zase posielal detské emócie na to, aby ste sa presadili. Potom vaša hodnota opäť naskočí a budete sa cítiť ako v raji.

Zdroj: Aleš Kalina, kouč
Foto: Shutterstock