Aké poistenie sú pre malé deti?

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka nové poistenie Moja Farbička, ktoré prináša novinku na slovenskom trhu v podobe výberu medzi investičným životným poistením a kapitálovým životným poistením. Prvé volia rodičia, ktorým je blízky investičný trh a chcú investovať do fondov. V druhom prípade, pri kapitálovom životnom poistení, dostane dieťa poistnú sumu na konci poistnej doby v 25. roku života. Obe tieto poistenia kryjú rovnaké riziká ako:

 

 

·        Trvalé následky úrazu (s progresiou/bez progresie)

·        Smrť následkom úrazu

·        Denné odškodné počas liečenia úrazu

·        Denné odškodné počas pobytu v nemocnici v dôsledku úrazu

·        Poistenie kritických chorôb

·        Zodpovednosť za škodu

·        Oslobodenie od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu

·        Poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa

·        Doktor+