7. 4. odložíme jeden narcis aj pre Vás

Deň narcisov

Siedmeho apríla 2017 sa uskutoční 21. ročník celoslovenskej finančnej zbierky – Deň narcisov. V uliciach miest a obcí sa bude pohybovať približne 16 000 dobrovoľníkov, ktorí na celom území Slovenska rozdajú milión narcisov, ktorý je prejavom podpory a spolupatričnosti s onkologickými pacientmi.

Za 20 rokov existencie najväčšej celoslovenskej finančnej zbierky na Slovensku Liga proti rakovine mohla predovšetkým vďaka podpore verejnosti pomôcť tisíckam jednotlivcov, stovkám rodín, či desiatkam zdravotníckych zariadení, nemocníc, ako aj výskumným pracoviskám a občianskym združeniam. Liga proti rakovine od svojho vzniku prostredníctvom podpory či realizácie množstva projektov prispieva k skvalitneniu liečby onkologických pacientov a pomáha im jednoduchšie sa zaradiť do bežného života po ukončení liečby. Deň narcisov, ktorého 21. ročník sa uskutoční 7. apríla 2017, umožňuje  dlhé roky rozširovanie programu a aktivít, ktoré sú častokrát jedinečné a nenahraditeľné. Preto je jeho význam a zmysel nespochybniteľný a jeho podpora zmysluplná.

 Identifikačné znaky dobrovoľníkov Dňa narcisov
V Deň narcisov bude možné stretnúť dobrovoľníkov s tradičnými pokladničkami a narcismi výrazne označenými nasledovne:

  • Žlté tričko s logom Ligy proti rakovine na chrbte, ktoré bude mať oblečené dobrovoľník.
  • Identifikátor dobrovoľníka umiestnený na ľavej strane prednej časti trička, obsahujúci nápis „DOBROVOĽNÍK DN 2017“ a číslo dobrovoľníka.
  • Narcisy – symbol zbierky na rozdávanie za dobrovoľný príspevok – žltej farby s jemným oranžovým stredom.
  • Pokladnička bielej farby s modro-žltou potlačou opatrená textom – Deň narcisov,
  1. 4.2017, #chcempomahat, číslo registrácie zbierky vydané Ministerstvom vnútra SR. Každá pokladnička bude prelepená modrými ochrannými nálepkami so žltým nápisom Deň narcisov. Okrem toho sa na každej pokladničke nachádza logo Ligy proti rakovine a číslo pokladničky.

#chcempomahatDeň narcisov

Hlavným zámerom tohtoročnej kampane ku Dňu narcisov je poďakovať všetkým, ktorí 21-vý rok pomáhajú s organizovaním zbierky ako dobrovoľníci, ako aj tým, ktorí ju podporujú. Bez nich všetkých by táto zbierka nebola možná. Idea kampane je vyzdvihnúť práve to, že počas Dňa narcisov ľudia nezištne pomáhajú – či už v polohe dobrovoľníka alebo prispievateľa. Tento rok smeruje výzva ku všetkým dobrovoľníkom, aby sa nielen opäť aktívne zapojili do Dňa narcisov, ale aby svoje zapojenie prostredníctvom sociálnych sietí aj ukázali. Stačí, ak svoje FB alebo Instagram profily zaplavia selfie fotkami s odkazom, prečo pomáhajú a s hashtagmi #dennarcisov a #chcempomahat. Keďže počas Dňa narcisov sa v uliciach nachádza približne 16 000 dobrovoľníkov, môžu ukázať, akú obrovskú silu tento deň má.

Takouto formou môže podporiť Deň narcisov aj verejnosť. Ľudia môžu na sociálne siete pridávať vlastné fotografie, na ktorých majú pripnutý narcis. Môžu sa tiež odfotiť s dobrovoľníkmi v uliciach a ukázať, že aj oni tento rok pomohli. Šíriť môžu aj videá kampane, tvárou ktorých je slovenský herec Ján Gallovič a slovenský raper Majk Spirit. Tí v mene LPR i v mene svojom prostredníctvom videa oceňujú zapojenie dobrovoľníkov a ďakujú im, že každý rok vyjdú do ulíc, aby pomáhali. V závere ich vyzvú, aby 7. apríla odložili jeden narcis aj pre nich.

Možnosti finančnej podpory

  • Vhodenie dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov počas konania Dňa narcisov – 7. apríla 2017
  • Zaslanie ľubovoľnej SMS v hodnote 2 € na číslo 848 v termíne od 27.3. do 15.4.2017 do siete ktoréhokoľvek z mobilných operátorov
  • Zaslanie ľubovoľnej sumy priamo na účet Dňa narcisov SK09 0900 0000 0054 5454 5454 v termíne od 27.3. do 15.4.2017
  • Darovanie ľubovoľnej sumy prostredníctvom https://lpr.darujme.sk/1607/ v termíne od 27.3. do 15.4.2017

„Virtuálny narcis“
Počas Dňa narcisov, 7. apríla 2017, bude možnosť využiť aj netradičný spôsob získania narcisu prostredníctvom portálu www.zlavadna.sk. Ak ľudia nestretnú vo svojom meste dobrovoľníkov, podporiť Deň narcisov budú môcť aj z pohodlia domova či pracoviska kúpou „virtuálneho narcisu“. I keď si tento narcis nebudú môcť pripnúť na odev, spríjemniť deň im môže aj na monitore počítača.

Dobrovoľníci vo vlakoch
Pri príležitosti 21. ročníka Dňa narcisov sme pripravili ďalšiu novinku. 7. apríla bude možnosť stretnúť dobrovoľníkov aj vo vybraných vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko v čase medzi 8:00 – 20:00. Ak budú ľudia práve cestovať a stretnú vo vlaku dobrovoľníkov, môžu si od nich vypýtať narcis a podporiť ľubovoľným príspevkom finančnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom.

Deň narcisov v Bratislave
Počas Dňa narcisov sa v uliciach Bratislavy vystrieda takmer 2 000 dobrovoľníkov. Väčšinu z nich tvoria žiaci a študenti, pridajú sa i skauti, členovia záujmových združení a klubov. Aj tento rok bude Liga proti rakovine spolupracovať s  HOPIN TAXI, ktorá označí svoje vybrané taxíky vlajkami so symbolom Dňa narcisov. Zákazníci tak budú presne vedieť, v ktorom taxíku môžu získať kvietok narcisu a leták s informáciou, ako môžu prispieť.

Pri príležitosti 21. ročníka Dňa narcisov sa uskutoční i 2. ročník koncertnej šnúry skupiny Fragile pod názvom FRAGILE – Bratislava Narcis Tour. A capella Fragile odohrá celkovo 15 koncertov. Počas Dňa narcisov – 7. apríla – sa uskutoční koncert v Dome kultúry  Dúbravka. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Ticketportal, prípadne v jednotlivých DK.

Deň narcisov v Košiciach
Komunita športovcov Active life sa aj tento rok rozhodla podporiť Deň narcisov a projekty ním financované formou nesúťažných behov pre verejnosť. Trate „Narcisových behov“ povedú troma mestami východného Slovenska – Michalovce (6. apríla), Prešov (8. apríla) a Košice (9. apríla). 50% z vyzbieraného štartovného bude venovaných na podporu Dňa narcisov a projektov realizovaných Ligou proti rakovine.

Liga proti rakovine v mene onkologických pacientov ďakuje za podporu – nielen tu „narcisovú“, ale i celoročnú a každoročnú – počas dlhých 27 rokov svojej existencie.