60 percent detských úrazov sa stane chlapcom

Allianz . poistenie pre školy

Zlomeniny zápästia, predlaktia a prstov na rukách a nohách, podvrtnutie členka či natiahnutie väzov. Tieto úrazy najčastejšie hlásia rodičia školákov. Pomerne častý je aj výskyt poranení hlavy, vyrazenia zubov a popáleniny.

„V minulom roku zaevidovala Allianz – Slovenská poisťovňa dohromady až 10 726 úrazov klientov do 18 rokov, čo je v priemere 43 úrazov každý školský deň. Najviac poranení detí hlásili v uplynulých rokoch rodičia na jeseň, po návrate z letných prázdnin,“ bilancuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Chlapci sú magnet na úrazy
Počet úrazov má stúpajúcu tendenciu s narastajúcim vekom dieťaťa, 10-ročné deti sa teda zrania častejšie ako 3-ročné. Podľa štatistík Allianz – SP sa najviac úrazov stane tínedžerom vo veku približne 14 rokov. Staršie deti už na rodičovské rady príliš nedajú, sú často bez dozoru a viac športujú. V úrazovosti jednoznačne vedú chlapci, keď približne 6 z desiatich úrazov sa stane práve chlapcom. V minulom roku evidovala Allianz – SP spolu až 6644 úrazov chlapcov. O niečo lepšie sú na tom dievčatá, ktorých rodičia v minulom roku poisťovni nahlásili 4 082 úrazov.

16 percent úrazov na školách
Bez ohľadu na ročné obdobie eviduje Allianz – SP najviac zranení detí počas rekreačnej činnosti. Na ihrisku či turistike sa stane až 40 percent z celkového počtu týchto poistných udalostí. Úrazy, ktoré sa stanú v škole, predstavujú 16 percent a približne 8 percent detských úrazov sa stane pri prechádzaní cez cestu alebo pri jazde na bicykli. Kým ľahké povrchové poranenia vyjdú na niekoľko stoviek eur, najvyššie poistné plnenia poisťovňa vypláca pri zraneniach, ktoré sa hoja s komplikáciami alebo končia trvalými následkami. „Minulý rok sme najvyššie poistné plnenie vo výške 22 380 eur, vyplatili rodičom chlapca, ktorý mal veľmi vážne poranenie ruky. Úraz si vyžiadal amputáciu celej končatiny,“ priblížila L. Muthová.

Školy si poisťujú úrazy aj krádeže
Školské zariadenia čoraz viac dbajú na ochranu a odškodnenie detí v prípade úrazov. Svedčí o tom každoročný mierny nárast záujmu o poistenie úrazu žiakov a zamestnancov školy v Allianz – SP. Ide o skupinové poistenie, ktoré kryje školský úraz v prípade smrti, trvalých následkov, hospitalizácie a doby nevyhnutného liečenia. Poistenie sa vzťahuje na všetky úrazy, ktoré sa stanú pri praktickom vyučovaní, ale aj pri mimoškolskej činnosti ako sú výlety, exkurzie či lyžiarske zájazdy. Okrem úrazového poistenia si školy môžu dojednať aj skupinové poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.allianzsp.sk/poistenie-pre-skoly

 

Allianz . poistenie pre školy