5 rád ako si upratať vo financiách

5 rád ako si upratať vo financiách

Začiatok roka je ideálny na „upratovanie“ vo financiách, poistkách či zmluvách. Ako si správne zrevidovať a nastaviť finančné a poistné produkty tak, aby nám slúžili a aby sme zbytočne neplatili za to, čo nepotrebujeme, či nikdy nevyužijeme? Allianz – Slovenská poisťovňa pre vás pripravila niekoľko užitočných rád.

 

5 rád ako si upratať vo financiách:

  1. Žijete v podpoistenej nehnuteľnosti? skontrolujte svoje staré poistky!

Pred rokmi ste si kúpili starší byt za 90-tisíc eur a poistili ste ho. Poisťovňa vám na základe jeho hodnoty vypočítala poistné, ktoré pravidelne platíte. Po čase ste byt kompletne zrekonštruovali, vymenili zariadenie a dnes má hodnotu 120-tisíc eur. Poistku však platíte v pôvodnej hodnote. Váš byt je teda podpoistený. V prípade požiaru, vytopenia či inej poistnej udalosti výška poistného plnenia nebude stačiť na pokrytie skutočných škôd, ktoré vznikli na zrekonštruovanom byte, pretože výška poistnej sumy nezodpovedá reálnej hodnote majetku. Poisťovňa tak preplatí škody len do výšky stanovenej poistnej sumy, teda 90-tisíc eur,“ upozorňuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová. Podpoistenie domu či bytu je pritom najčastejšou chybou, s ktorou sa poisťovne stretávajú pri poistení nehnuteľnosti.

 

  1. chráňte svoje zdravie poistením

Zobrali ste si hypotéku či založili rodinu? V prípade neočakávaných životných situácií, akými sú kritické choroby, úraz, smrť či trvalé následky úrazu, vám môže poistenie zachrániť rodinný rozpočet. Čoraz viac Slovákov si v rámci životného poistenia dojednáva len samotné poistné riziká, ktoré im v prípade potreby vykryjú výpadky v rodinnom rozpočte alebo zvýšené výdavky. „Zo skúseností našich klientov vieme, že napríklad pri vzniku rakoviny sa priemerné náklady na doplnkovú liečbu vyšplhajú na približne 12-tisíc eur. Ide o všetky výdavky na liečbu nad rámec verejného zdravotného systému ako výživové doplnky, úprava stravy, doprava do zdravotníckych zariadení, doplatky za lieky, liečebné a regeneračné pobyty či zdravotnícke pomôcky,“ vysvetľuje L. Muthová. Ak nad hypotékou či rodinou ešte len uvažujete, platí, že pri niektorých poisteniach, napríklad pri poistení kritických chorôb či pripoistení pre prípad smrti, majú mladší klienti výhodnejšie podmienky oproti starším.

 

  1. poistie si svoj príjem

Ak ste živiteľom rodiny a máte hypotéku, treba myslieť aj na garanciu schopnosti splácať svoj úver a poistiť sa pre prípad zdravotných problémov, ktoré vás môžu na dlhší čas či natrvalo vyradiť zo zamestnania. Odporúčame preto poistenie hypotéky, resp. poistenie schopnosti splácať hypotéku, ktoré kryje riziká ako smrť, invalidita, pracovná neschopnosť a nezamestnanosť. „Dôležité je správne nastaviť poistnú sumu, ktorá by sa mala rovnať minimálne výške hypotéky. Zároveň treba myslieť na finančnú rezervu na živobytie pre rodinu, či blízkych v prípade vzniku nepredvídanej udalosti, a to najmenej na 12, v ideálnom prípade až na 24 mesiacov,“  radí L. Muthová. Zle nastavená poistka je totiž zbytočné vyhadzovanie peňazí, upozorňuje a pridáva konkrétny príklad: „Obrátila sa na nás klientka so žiadosťou o refinancovanie svojej hypotéky. Pri uzatvorení hypotekárneho úveru si v banke z dôvodu úspory s manželom uzatvorili životnú poistku len na ňu. Manžel, žiaľ, tragicky zahynul a celá ťarcha úveru tak prešla na manželku, bez možnosti náhrady zo strany poisťovne.

 

  1. starajte sa o svoj dôchodok už teraz

Mnohí pracujúci v produktívnom veku, ktorí majú do penzie ešte 20, 30 rokov či 40 rokov, na svoj dôchodok ani nepomyslia a riešia „akútnejšie“ situácie ako hypotéka, zmena práce či založenie rodiny. To, aký bude náš dôchodok, však závisí aj od našich rozhodnutí už dnes. Výška konečnej nasporenej sumy na našom dôchodkovom účte v 2. pilieri závisí od nami zvolenej investičnej stratégie – teda či si sporíme v garantovaných dlhopisových alebo negarantovaných fondoch, ale aj od dĺžky sporenia. „Približne tri štvrtiny sporiteľov v 2. dôchodkovom pilieri má svoje úspory uložené v garantovanom fonde, kde je oveľa nižšia šanca na ich výraznejšie zhodnotenie a len štvrtina si sporí buď čiastočne alebo úplne v negarantovanom fonde. Myslíme si, že každý z našich sporiteľov, kto nie je bezprostredne pred dôchodkovým vekom, by mal mať svoje úspory alebo aspoň časť z nich uložených v akciovom negarantovanom fonde. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že toto rozhodnutie sporiteľa musí byť stabilné a nesmie ho meniť pri každom väčšom výkyve na finančnom trhu,“ radí predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej DSS Marián Kopecký. „Napriek tomu, že v posledných rokoch stále rastie záujem o druhý pilier zo strany mladých, je mnoho z nich, ktorí vstúpili na pracovný trh po roku 2008, kedy sa zaviedol dobrovoľný vstup, no doteraz neuzavreli zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení so žiadnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Rozdiel medzi vstupom do druhého piliera v 18-tom roku a v 35-tom roku života, čo je maximálny vek možného vstupu, môže vo finále predstavovať až niekoľkonásobnú výšku úspor v dôchodkovom veku,“ upozorňuje M. Kopecký.

 

  1. vytvorte si na dôchodok finančnú rezervu

Ak už máte splatenú hypotéku či odrastené deti, alebo ak vám každý mesiac ostávajú voľné finančné prostriedky a rozmýšľate ako ich čo najlepšie využiť či zhodnotiť, môžete ich použiť na váš budúci dôchodok ako dobrovoľný príspevok v 2. pilieri. „Druhý pilier je z pohľadu zhodnotenia a nákladovosti stále najefektívnejšou formu dlhodobého sporenia u nás, preto určite sporiteľom odporúčame využiť túto možnosť,“ radí M. Kopecký. Stačí požiadať o návrh dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení na platenie dobrovoľných príspevkov, prípadne o túto možnosť požiadať hneď pri vstupe do 2. piliera.

Zdroj: Odbor firemnej komunikácie ,Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.