Žena alebo muž? Kto sa učí cudzie jazyky ľahšie?

Zaužívané klišé hovorí, že ženy sa učia cudzí jazyk ľahšie, pretože sú komunikatívnejšie ako muži. Čo však o tomto tvrdení hovorí neurobiologický výskum? Je učenie cudzieho jazyka závislé od pohlavia? A naozaj sa ženy učia jazyky ľahšie?

 

Možno budete prekvapení, ale viaceré štúdie preukázali, že už v maternici ženské plody pohybujú ústami oveľa častejšie ako tie mužské. Bolo by samozrejme viac než prehnané na základe toho konštatovať, že ženy majú lepšie jazykové znalosti. Je však dokázané, že jazykové centrá u žien sú oveľa väčšie ako u mužov.

Znamená to ale, že vám pôjde cudzojazyčné štúdium lepšie a bez problémov tak uspokojíte požiadavky trhu a neustáleho rozvoja modernej medzinárodnej prepravy?

 

Ako sa na vec pozerá veda a výskum?

Možno ste nevedeli, že Brocova (rečová) oblasť, ktorá je zodpovedná za naše komunikačné zručnosti, je v ženskom mozgu o 20 % väčšia ako v mužskom. A oblasť Wernického centra na spracovanie jazyka zodpovedného za porozumenie jazyku, je u žien dokonca o 30 percent väčšia. Ženy majú tiež väčšiu neuronálnu konektivitu pri spracovaní sluchových informácií. A práve to všetko by im mohlo v tej najlepšej jazykovej škole poskytnúť výhody pri učení sa cudzieho jazyka.

 

Osvojovanie si cudzieho jazyka v závislosti od pohlavia

Dôvodom, prečo bude pre vás zvládanie dôležitého kurzu angličtiny jednoduchšie možno tiež je, že pri štúdiu je u mužov primárne aktivovaná viac menej len ľavá hemisféra mozgu. V nej prebieha lingvistické spracovanie. Ľavá mozgová hemisféra je vo všeobecnosti zodpovedná za logické, analytické a racionálne procesy, zatiaľ čo pravá mozgová hemisféra sa považuje za miesto tvorivých a emocionálnych procesov.

Počas štúdia a vo všeobecnosti vo viacerých činnostiach, sú u žien väčšinou aktivované obe hemisféry mozgu. Mozog tak vytvára viac spojení, čo ale neznamená, že muži sa učia horšie. Muži a ženy v skutočnosti používajú svoj mozog odlišne, ale s podobnými výsledkami. Dalo by sa teda dospieť k záveru, že osvojovanie si cudzieho jazyka závisí aj od pohlavia. No žiadne z pohlaví sa vo všeobecnosti neučí ľahšie a lepšie, len metóda učenia, nielen z hľadiska mozgu, je iná.

Rôzne štúdie tiež prichádzajú k záveru, že ženy využívajú iné a pestrejšie metódy jazykového vzdelávania. Zameriavajú sa tiež na rôzne aspekty jazyka, ako je slovná zásoba a výslovnosť súčasne, zatiaľ čo muži sa často zameriavajú na jednu vec. V podstate teda závisí od vás, ako k svojmu štúdiu pristúpite.

Zdroj obrázka: pathdoc/Shutterstock.com