ZELENÉ TRHOVISKO PRI BBC 1 PLUS OPÄŤ ROZKVITNE 25. MÁJA 2017

Eco Village

Tradícia zeleného trhoviska Eco Village, ktorá sa začala na zelený štvrtok v roku 2014, naďalej prekvitá. Po úspešnom treťom ročníku v máji tohto roka už vieme dátum nasledujúceho podujatia. Organizátor BBC 1 Plus, prvá zelená kancelárska budova v Bratislave, stanovil deň dalšieho Eco Village ročníka na štvrtok 25. mája 2017.

Organizátor BBC 1 Plus túži prostredníctvom svojich eko aktivít prebudiť v zamestnancoch budovy, aj v širokej verejnosti potrebu prevencie a zodpovedného prístupu ku životnému prostrediu. „Eco Village je výborná platforma na edukáciu, prevenciu a stretnutie s ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný náš svet. Preto sme sa rozhodli už teraz stanoviť termín ďalšieho ročníka zeleného trhoviska, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. mája 2017,“ hovorí Radovan Mihálek, lízingový riaditeľ BBC 1 Plus.

Cieľom Eco Village je v duchu „zelených“ tém a „zelených“ vystavovateľov upriamiť pozornosť na aktuálne otázky súvisiace so životným prostredím. Tretí ročník Eco Village sa niesol v duchu myšlienky Zelená pre druhú šancu a dal druhú šancu psíkom z útulku, použitým veciam vďaka workshopu Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, poskytol priestor pre tréning prvej pomoci, zorganizoval workshop výroby pletených výrobkov z vlny a, navyše, skompostoval BIO odpad a zo zvyškov kávy, odšťaveného ovocia a vyhodeného jedla sa vďaka JRK Waste Management stali nové živiny do pôdy.

Tretí ročník Eco Village, ktorý sa uskutočnil 19. mája 2016 pred budovou BBC 1 Plus na čiastočne uzavretej Plynárenskej ulici, navštívilo 3 000 návštevníkov. Jeho súčasťou bolo  34 prezentačných a predajných stánkov, predalo sa 700 voňavých káv a 800 čerstvých bratislavských rožkov. Dospelých aj deti rozveselil mím Michal, na bicykloch na vlastný pohon si návštevníci mohli vyrobiť cukrovú vatu alebo poháňať autíčka na autodráhe, prítomným zahralo Silent Trio a hrou na klavír spríjemnil deň František Báleš. Vďaka Prvej farmárskej škôlke v Bratislave deti vysadili bylinky a paradajky do mobilnej záhrady. Záštitu nad podujatím prebral starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov Dušan Pekár, podujatie moderovala Didiana.

Obľuba Eco Village z roka na rok rastie a návštevníci, aj vystavovatelia sa už teraz tešia na máj 2017. Sledujte aktuálne informácie z príprav štvrtého ročníka zeleného trhoviska  na stránke www.facebook.com/ecovillage.sk.

Foto Illustration of the ReGen eco village