Zaujima ma ci sa da zrusit zmluva aj uprostred platenia

Dobrý deň, zrušenie poistnej zmluvy závisí od typu poistenia. Napríklad v životnom poistení je možné zmluvu ukončiť aj pred koncom poistného obdobia.