vyKROJenô tradičný ľudový odev na Slovensku

Ústredie ľudovej umeleckej výroby dlhodobo mapuje tradičný ľudový odev na Slovensku a v priebehu 70-ročnej histórie stál pri kľúčových etapách jeho vývoja rôznymi smermi. Výstava vyKROJenô prináša pohľad do „vlastnej skrine“ ÚĽUV-u a hravým spôsobom tak ponúka obrazy z našej histórie, prostredníctvom ktorých môžu návštevníci vnímať rozsiahle kultúrne dedičstvo našich predkov. Výstavu vyKROJenô bude možné navštíviť v Galérii ÚĽUV od 16. 10. 2015 do 5. 2. 2016.

Tradičný ľudový odev na Slovensku zaznamenal radikálnu premenu až v 20. storočí, kedy ho postupne  nahradilo „mestské oblečenie“. V tomto období vzniklo aj Ústredie ľudovej umeleckej výroby (1945), ktorého úlohou bola dokumentácia a podpora rozvoja tradičných remesiel a výrobných postupov.

Pracovníci ÚĽUV-u v rámci svojich terénnych výskumov po Slovensku zozbierali veľké množstvo odevných súčiastok z 92 obcí spolu s detailnými poznatkami týkajúcimi výroby a výzdoby ľudových odevov. Podľa typológie rozlíšili viac ako 60 odevných oblastí Slovenska, ktoré sa líšia tvarom súčiastok, materiálom, farebnosťou a výzdobou.

V období rozmachu folklórneho hnutia v povojnovom období ÚĽUV v spolupráci s profesionálnymi výtvarníkmi stál pri zrode tisícov „odľahčených“ krojov určených pre folklórne vystúpenia súborov po celom Slovensku. Návrhári ÚĽUV-u prenášali ľudovú ornamentiku aj do moderných kolekcií na bežné nosenie v časoch, keď sa tradičný odev z každodenného odievania postupne vytrácal a slúžil už len na nosenie pri slávnostiach a obradových príležitostiach. V posledných rokoch sa módny dizajn pri hľadaní inšpirácie znova vracia do minulosti, preto aj Ústredie ľudovej umeleckej výroby pripravilo náhľad do našej histórie odievania a ponúklo inšpiráciu v tvorbe vo výstave vyKROJenô.

„Okrem ochrannej a estetickej funkcie bol odev v minulosti aj komunikačným prvkom. O svojom nositeľovi prezrádzal jeho sociálny status, stav, náboženskú a rodovú príslušnosť, ale aj iné osobné informácie. Rozmanitá výzdoba, farebnosť, či strih ľudového odevu sú prejavom kreativity našich predkov a predstavujú nevyčerpateľný zdroj inšpirácie aj pre súčasnú módnu tvorbu. ÚĽUV svojimi aktivitami od počiatku svojej existencie upozorňuje verejnosť na toto bohatstvo. Tento rok okrem výstavy vyKROJenô pripravujeme vydanie knihy od autora Mojmíra Benžu, Tradičný odev Slovenska,“ dodáva kurátorka výstavy a generálna riaditeľka ÚĽUV, Dana Kľučárová.

Miesto: Galéria ÚĽUV Bratislava, Obchodná 64, Bratislava
Otváracia doba: pondelok až piatok od 12.00 do 18.00 hod.

Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)

Kurátorky výstavy: Monika Zapletalová a Dana Kľučárová

Plagát na stiahnutie

Výstava vyKROJenô sa po skončení presunie do galérie ÚĽUV Košice, kde bude pokračovať formou reinštalácie od februára do mája 2016.