Je to vo vašich rukách!

Vy rozhodujete, my pomáhame

Už po druhýkrát Tesco vyhlasuje grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame na podporu miestnych komunitných iniciatív. Od 2. do 28. januára 2017 sa môžu neziskové organizácie prihlásiť v 77 oblastiach z celého Slovenska so svojím projektom na podporu zdravého životného štýlu, rozvoja detí, ochrany a zlepšenia okolia alebo života v komunite. Víťazní žiadatelia získajú každý po 1 300 EUR, ktoré im môžu pomôcť s realizáciou projektu.

Program spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ je celoslovenskou výzvou na predloženie žiadostí zo strany občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré aktívne pôsobia v oblastiach, ktoré pozitívne ovplyvňujú život  zákazníkov a zamestnancov Tesca. Úspešných žiadateľov vyberú zákazníci Tesco na základe vlastného výberu podľa prínosu pre komunitu v danom regióne.Vy rozhodujete, my pomáhame

Grantový program Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ bol po prvýkrát v rámci spoločnosti Tesco pre strednú Európu vyhlásený v roku 2016. V minulom roku tak získalo spolu 389 českých, poľských, maďarských a slovenských organizácií tretieho sektora finančné prostriedky na podporu detí, rodín a starších občanov v núdzi, na ochranu a zveľadenie životného prostredia a na zlepšenie kvality vzdelávania. Celkovú sumu 100 – tisíc EUR si na Slovensku rozdelilo 77 víťazných organizácií, ktoré získali po 1 300 EUR na realizáciu svojich projektov podporujúcich miestne komunity.

Slovenskí zákazníci odovzdali projektom v roku 2016 vyše 3,3 milióna hlasov. Vďaka nim a práci prihlásených organizácií sa podarilo napríklad opraviť západnú baštu Zborovského hradu na východnom Slovensku, vybudovať na základnej škole v Považskej Bystrici školskú včelnicu a tak umožniť vznik prvej včelárskej základnej školy na Slovensku, či podporiť rozvoj športových zručností detí a zapojiť rodičov do tréningového procesu formou tzv. Klinika Family v Trnave. Súčasťou tohto projektu bola čiastočne aj výstavba nového baseballového areálu.

Tento rok budú prijaté žiadosti hodnotiť odborníci, ktorých vyberie nezávislý profesionálny partner spoločnosti Tesco – Nadácia Pontis. Počas procesu hodnotenia odborníci posúdia uskutočniteľnosť projektov, ich vplyv na komunitu a potenciál zapojiť členov komunity do celého procesu realizácie. V každej zo 77 oblastí na Slovensku budú vybrané tri najlepšie projekty, ktoré postúpia do druhej fázy grantového programu. V nej už budú rozhodovať zákazníci Tesca, ktorí budú hlasovať za projekt, ktorý chcú realizovať vo svojej komunite. Z celkovej sumy viac ako 100 – tisíc EUR by tak každá víťazná organizácia mala získať finančné prostriedky vo výške 1 300 EUR. Zákazníci budú môcť za projekty, ktoré sa dostanú do druhej fázy, hlasovať od 8. marca do 4. apríla 2017. Hlasovanie prebehne prostredníctvom žetónov – za každý nákup dostane zákazník 1 žetón, ktorým môže dať hlas svojej obľúbenej organizácii a projektu. Spoločnosť Tesco oznámi víťazov v týždni od 17. do 21. apríla 2017.

Všetky informácie o grantovom programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ nájdu záujemcovia na stránke https://pomahame.tesco.sk/.