V Supraphone vznikla nová nahrávka kompletného klavírneho tria po viac ako 30 rokoch!

Smetanovo trio

Komplet klavírneho tria Bohuslava Martinů poskytuje jedinečný pohľad do vývoja skladateľovej neustále sa meniacej hudobnej reči od 30. do 50. rokov – a koniec koncov aj výpoveď o samotnom skladateľovi ako človeku i jeho myslení. Hudobné vydavateľstvo Supraphon vydalo novú nahrávku v podaní Smetanova tria 18. marca 2016.

Hneď prvá skladba Cinq pièces brèves (1930) bola napísaná ľahkou rukou (už za krátkych desať dní) a intuitívne. Prvýkrát tu počuť neobarokové tendencie, pre neskoršiu hudbu Martinů tak príznačné. Nasledujúce Bergerettes vyznievajú s prekvapivou ľúbeznosťou – ak si uvedomíme, že dielo vzniklo vo februári 1939, mesiac pred vyhlásením Protektorátu a pol roka pred vypuknutím vojny. Posledné dve klavírne triá, komponované v 50. rokoch, nesú všetky prvky autorovej zrelej hudobnej reči. Trio č. 2 z februára 1950 patrí k vrcholom skladateľovho neoklasického obdobia. Štruktúrou komplikovanejšie Trio č. 3 (označované tiež za „Grand trio“) má koncertantný ráz.

Kompletná nahrávka Bohuslava Martinů vznikla vďaka renomovanému Smetanovmu triu, ktoré majstrovsky rozoznieva všetky farebné odtiene od ľahkosti až po širokú lyrickú kantilénu neskorého Martinů. Členka tria, klaviristka Jitka Čechová, k tomu poznamenala: „Nás interpretov aj poslucháčov vždy a opäť poteší snaha o britský modernizmus a konštruktivizmus raných Pěti krátkých kusů, ktoré znejú vzhľadom k roku 1925 neskutočne futuristicky. Avšak návrat do jasnej Martinů deklamácie o 15 rokov neskôr v čarovne premenlivých pastorálne lyrických Bergerettách je nám oveľa bližší. Martinů geniálne spracováva ľudovo inšpirované popevky, rytmizuje, farbí a vrství varírované nápady. Nám interpretom tým dáva veľký priestor k mnohým agogicky farebným odtieňom na relatívne malej ploche. Návrat k triám d moll a C dur, ktoré vznikli bezprostredne po sebe v roku 1950 a 1951, nás vždy inšpiruje a nesmierne teší, je v nich všetko, čo človek od Bohuslava Martinů očakáva – jednoducho martinůovsky krásna, vriaca a nostalgiou po Čechách voňajúca hudba.“

Smetanovo trio je aktuálne na turné v Anglicku, kde vystupuje prevažne s českým repertoárom. Následne sa súbor predstaví 20. apríla v Dvořákově síni Rudolfina. Pôjde o koncert v rámci ich tohtoročnej rezidencie v Spolku pro komorní hudbu pri České filharmonii. Zaznie Glinkovo trio s klarinetistom Wenzelem Grundem, premiéra Kukalova tria nám venovaného a veľkolepé Trio a moll Petra ljiče Čajkovského,“ uviedla Jitka Čechová a zároveň spresnila: „Do konca sezóny nás čaká celý rad koncertov po českých a moravských krajoch, a taktiež koncertný zájazd do Francúzska a Talianska. Na jeseň opäť vyrážame do Južnej Ameriky, tentoraz nás čaká turné po Brazílii.

Suprafón
Zdroj: Soul For Show / Supraphon 2016

 

Smetanovo trio