Už piatykrát spoznal svojich víťazov Projekt Dobrá duša.

Seniori sú po deťoch druhou najzraniteľnejšou skupinou ľudí, no na rozdiel od najmenších sú ohrození nielen chorobami, ale aj pocitmi nepotrebnosti či menejcennosti. O deti sa zvyčajne starajú rodičia i širšia rodina, v prípade ľudí vo vyššom veku to z najrôznejších dôvodov nie je také samozrejmé. Veľmi by im pomohla nejaká dobrá duša, ktorá by sa postarala nielen o ich fyziologické, ale aj duševné potreby. Alebo by im dobre padlo, keby boli oni pre niekoho dobrou dušou. Veď pocit, že je človek užitočný, sa nedá ničím nahradiť.

Projekt Dobrá duša už niekoľko rokov dáva seniorom možnosť stať sa dobrou dušou v spolupráci s partnermi projektu – Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a spoločnosťou HARTMANN – RICO. Spoločne odmeňujú Dobré duše – seniorov, ktorí ako dobrovoľníci zlepšujú svojimi schopnosťami a energiou život iným dôchodcom v domovoch sociálnych služieb. A aj takéto zariadenie sa môže stať Dobrou dušou.

Výsledky za rok 2015 sú už známe. Titulom Dobrá duša a finančnou odmenou boli odmenené tri dobrovoľnícke aktivity seniorov a jedno zariadenie sociálnych služieb.

Zo všetkých nominácií za uplynulý rok  získala najvyššie hodnotenie a titul Dobrá duša si zaslúžila nasledujúca trojica dobrovoľníkov a jedno zariadenie sociálnych služieb:

Dobrá duša Ing. Štefánia Biela
Dvadsať rokov sa venuje sociálnej pomoci a za ten čas toho stihla neúrekom. Spolupracuje s úradom práce, s občianskym združením Prameň nádeje, so sociálnym centrom v Leviciach aj s Partnerstvom v sociálnej inklúzii. Pomohla so zakladaním občianskeho združenia Jelšovka v rámci ZSS Lontov, v ktorom ďalej pôsobí ako tajomníčka. Podieľa sa na organizovaní: pracovnej terapie, tvorivých dielní, výstav, súťaží, vypracovávaní projektov aj pri získavaní dvoch percent z daní. Pre klientov centra organizuje spoločenské udalosti, kalendárne obyčaje, koncerty a predstavenia. Nechýba jej energia, dobré srdce ani duša.

Dobrá duša JUDr. Tatiana Gottliebová
Hoci sama bez chodítka nespraví ani krok, vždy je v správnom čase na správnom mieste. Minimálne raz do týždňa ju môžete stretnúť na oddelení dlhodobo chorých, kde pomáha duševne, ale aj právnickými radami. Je dôveryhodná a rešpektovaná, čo sa prejavilo napríklad tak, že sa jej ako členke Rady obyvateľov podarilo zmeniť všeobecno-záväzné nariadenie, aby obyvateľom zostala väčšia časť ich príjmov. Vetu: „Keby nám neboli iní ľahostajní, na svete by bolo lepšie a viac lásky.“ s obľubou nielen hovorí, ale hlavne podľa nej žije.

Dobré duše PaedrDr. Mária Danková a PaedDr. Dušan Danko
Keď pán Danko chodil navštevovať svoju mamu do zariadenia sociálnych služieb Zobor, zaujímal sa aj o ostatných obyvateľov. Postupne tak vznikol priestor na spoluprácu. S manželkou pokusne zorganizovali niekoľko besied o histórii Nitry a aby to nebolo len suché rozprávanie, okorenili ho štipkou recitovania a spevu za sprievodu harmoniky. Taký úspech nečakali! Klienti mali o debaty obrovský záujem, dnes sa podieľajú na ich organizácii aj na programe.

Manželia Dankovci svoj malý, ale užitočný projekt rozšírili aj do ďalších zariadení a nikto nepochybuje o tom, že energia, ktorú vynakladajú, sa prejavuje na zlepšení duševného stavu klientov sociálnych služieb. Ako málo stačí, aby mal človek radosť zo života…

Dobrá duša ako inštitúcia: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírska, Bratislava
Zariadenie vytvorilo podmienky, aby dobrovoľníci mohli organizovať pravidelné aktivity aj jednorazové „brigády. Za rok takto 38 dobrovoľníkov odpracovalo 2 823 hodín. Aj vďaka nim mali v centre pravidelne arteterapiu, biblioterapiu či canisterapiu a bola upravená záhrada, okolie aj umyté okná. Ako dobrovoľníci sa tu uplatňujú študenti, dospelí, ale aj občianske združenia a firmy so záujmom o filantropiou. Za každou dobrovoľníckou aktivitou stojí koordinátor zariadenia, ktorý propaguje činnosť zariadenia a hľadá vhodné aktivity pre dobrovoľníkov. Aj z cudziny. V rámci programu Erazmus už štyri roky chodia do centra dobrovoľníci z rôznych kútov sveta. Napríklad dobrovoľníčka Cindy z Francúzska tu praxovala ako arteterapeutka a v zariadení sa jej tak zapáčilo, že sa stala jeho kmeňovou zamestnankyňou. Dobrovoľník, manažér z IBM, ktorého v centre volajú ujo Vlado, chodí pravidelne päť rokov rozprávať klientom príbehy zo svojho života. Väčšinou sú vtipné, no nie vždy, lebo život každého občas prikvačí… Prispieva aj finančnými darmi. Zariadenie v spolupráci s dobrovoľníkmi participuje aj na tradičných podujatiach, akým sú Deň krivých zrkadiel, Naše mesto či Hodina deťom.

 Už piaty krát Projekt Dobrá duša pozná svojich víťazov
Kateřina Vašinová (Hartmann-Rico), pani JUDr. Tatiana Gottliebová, Eva Pokrývková (Hartmann-Rico), riaditeľka DSS pri Kríži v Bratislave Mgr. Janka Dudoňová