Týždeň proti rakovine a krok ku zdraviu

„Spravme krok ku zdraviu“

Liga proti rakovine už tradične prichádza v rámci Týždňa proti rakovine s októbrovou kampaňou, ktorej cieľom bude aj tento rok upriamiť pozornosť ľudí na prevenciu. Tvárou kampane je olympijský víťaz v rýchlochôdzi Matej Tóth, ktorý spoločne s Ligou proti rakovine vyzýva celé Slovensko na „krok ku zdraviu“.

Liga proti rakovine tento rok už po sedemnásty krát realizuje projekt s názvom „Týždeň proti rakovine“. V rámci neho opäť prichádza s preventívnou kampaňou, prostredníctvom ktorej chce opakovane ľuďom pripomínať dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie. Týždeň proti rakovine sa začína 10. októbra a vyvrcholí tradične piatkovým Dňom jabĺk, ako aj ďalšími zaujímavými sprievodnými podujatiami.

„Spravme krok ku zdraviu“
Preventívna kampaň v rámci Týždňa proti rakovine vychádza z inovovaného Európskeho kódexu proti rakovine, ktorého úlohou je verejnosti ponúknuť dvanásť tipov, ako sa človek môže vyhnúť vzniku nádorového ochorenia. Jedným z týchto bodov je aj zabezpečiť si pravidelnú dávku pohybu – dôležitého faktora prevencie. Práve naň je kampaň zameraná. S výzvou “Spravme krok ku zdraviu” bude motivovať ľudí, aby viac času denne venovali pohybu v jeho najprirodzenejšej podobe – chôdzi, ktorá pre zdravie človeka ponúka množstvo benefitov, je nenáročná a okrem pevnej vôle a odhodlania nič nestojí. Ponuku stať sa tvárou kampane prijal aktuálny olympijský víťaz v rýchlej chôdzi – Matej Tóth.

Liga proti rakovine a Matej Tóth 10. októbra, kedy celá kampaň odštartuje, spoločne vyzvú Slovensko: „Prejdite spolu za mesiac toľko krokov ako Matej za rok.“ Ten urobí za jeden rok približne 10 miliónov krokov, čo nie je málo, no keď sa spojí celé Slovensko, môže sa podariť toto číslo prekonať. A každý človek zapojený do výzvy tak urobí niečo pre svoje zdravie.

Ľudia sa môžu zapojiť do výzvy počas celého mesiaca a svoje “nachodené” kroky si budú môcť vymeniť za skvelé odmeny a zľavy od našich „krokopartnerov“. Zapojiť sa do výzvy bude možné prostredníctvom internetovej stránky www.krokkuzdraviu.sk, kde budú k dispozícii aj všetky potrebné informácie súvisiace so samotnou kampaňou. Ľudia sa môžu na stránke zaregistrovať a následne prostredníctvom mobilnej aplikácie iHealth pre operačný systém iOS a aplikácie Google Fit pre operačný systém Android sa bude zaznamenávať počet urobených krokov. Tie sa budú od všetkých prihlásených používateľov aplikácií spočítavať a následne na konci celej výzvy zistíme, či sme prekonali olympijského víťaza a spoločne urobili 10 miliónov krokov za jeden mesiac. Či už sa cieľ podarí dosiahnuť alebo nie, každý, kto sa zapojí do výzvy, urobí krok ku zdraviu.

OnkOlympiáda a workshop pre študentov
V rámci Týždňa proti rakovine sa uskutoční aj niekoľko zaujímavých sprievodných podujatí. Po úspešnom prvom ročníku športovo-vzdelávacích aktivít pre onkologických pacientov pod názvom OnkOlympiáda sa tento rok bude konať jej druhý ročník. OnkOlympiáda sa uskutoční v dňoch 14.10. až 16.10. a zúčastní sa jej približne 120 pacientov. Pre účastníkov je pripravený balík prednášok na tému Pohyb a zdravie, a samozrejme súťaže v niekoľkých športových disciplínach ako sú boccia, floorball, hod na kôš, penalta či švihadlo.

Paralelne s OnkOlympiádou sa bude konať aj workshop pre študentov škôl, ktoré sú zapojené do Onkologickej výchovy Ligy proti rakovine. Z každej spolupracujúcej školy sa workshopu môžu zúčastniť dvaja študenti a jeden pedagóg, pre ktorých sú taktiež pripravené zaujímavé prednášky s odborníkmi na tému Pohyb a zdravie. V piatok príde účastníkov OnkOlympiády i workshopu pozdraviť aj Matej Tóth, ktorý popoludní odštartuje športové aktivity pre študentov. V sobotu dopoludnia prídu zase študenti pozdraviť a povzbudiť účastníkov OnkOlympiády. Zároveň  ich pri štarte športových disciplín povzbudia a ocenia za to, že sa aj napriek svojmu ochoreniu rozhodli nevzdávať a aktívne žiť.

Deň Jabĺk
Tretím sprievodným podujatím v rámci Týždňa proti rakovine je už tradičný piatkový Deň jabĺk, ktorý sa uskutoční 14. októbra. V Bratislave a v sídlach pobočiek LPR na Slovensku bude možné nájsť dobrovoľníkov rozdávajúcich jablká ako symbol zdravej výživy, k nim pridajú aj letáky o prevencii a Európskom kódexe proti rakovine, ako aj ďalšie informačné brožúrky pripravené Ligou proti rakovine.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa zapoja do iniciatívy Týždňa proti rakovine a blahoželá im, že akýmkoľvek počtom krokov urobia niečo pre svoje zdravie.