Tesco predstavilo nadštandardné rodinné benefity, počas materskej dorovná plat do 100 %

Reťazec Tesco prichádza s novými benefitmi, ktoré sú unikátnymi nielen v sektore maloobchodu, ale i v celoslovenskom meradle. Mimoriadnu podporu od Tesca získajú kolegyne a kolegovia, ktorí si zakladajú rodinu, prípadne majú rodinu už dlhšie. Spoločnosť najnovšie ešte viac podporí aj kolegov vracajúcich sa do práce po dlhodobej PN.

 

Nový balík jedinečných rodinných benefitov okrem iného zahŕňa  aj nadštandardnú podporu počas materskej dovolenky – Tesco dorovná kolegyniam ich plat počas celého času materskej dovolenky tak, aby dostávali 100 % svojej čistej mzdy. Benefity začnú platiť počas leta a boli oznámené tento týždeň pri príležitosti Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti 21. mája 2021.

Tesco podporuje svoje kolegyne a kolegov pri rôznych životných udalostiach. Rodičia, pestúni alebo tí, ktorí plánujú mať rodinu, prípadne sa vracajú do práce po vážnej, resp. dlhšej chorobe, najnovšie získajú od Tesca podporu nad rámec slovenskej legislatívy. Reťazec predstavil nové unikátne rodinné benefity. Týmto spôsobom chráni zraniteľné skupiny a stará sa o to, aby kolegovia dostali potrebnú podporu práve vtedy, keď ju najviac potrebujú. Spoločnosť sa tento rok zameriava napríklad na podporu žien, osôb so zdravotným znevýhodnením a tých, ktorí sa starajú o blízku osobu. Robí tak s ambíciou vytvoriť ešte lepšie miesto na prácu pre všetky kolegyne a kolegov, ktorí majú rozličné potreby a reťazcu dlhodobo záleží na ich napĺňaní.

Nové benefity boli predstavené počas Festivalu diverzity, 10-dňovej série webinárov a prednášok pre kolegov Tesca zameraných na rôzne aspekty rozmanitosti a inkluzívnej kultúry. Obľúbený festival ponúka kolegom rôzne pohľady na individualitu a jedinečnosť každého z nás s cieľom podporiť rešpekt voči ostatným a rovnaké zaobchádzanie. Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti Svetového dňa kultúrnej diverzity 21. mája 2021.

V Tescu chápeme, že každý je výnimočný. Ocitáme sa v rôznych životných situáciách a prichádzame z rôznych prostredí. 74 % našich kolegov sú ženy, pričom 61 % z nich sa stará o blízku osobu. Naši kolegovia spolu vychovávajú takmer sedemtisíc detí. Zároveň 6,9 % našich kolegov sú zdravotne znevýhodnení. Naším cieľom je, aby sa všetci cítili uznávaní, rešpektovaní a aby boli motivovaní k dosahovaniu našich spoločných cieľov. Veríme, že zavedením nových rodinných benefitov dokážeme zabezpečiť, aby sme aj naďalej boli skvelým miestom na prácu pre kolegyne a kolegov s pestrými potrebami a že dokážeme poskytnúť dôležitú podporu tým, ktorí si založia rodinu,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna manažérka spoločnosti Tesco na Slovensku.

 

Nové unikátne rodinné benefity Tesca na Slovensku:
Podpora pre čerstvých rodičov:

  • Materská dovolenka: Počas trvania materskej dovolenky (34 týždňov) Tesco navýši materskú dávku do úrovne 100 % čistej mzdy. Tento benefit sa rovnako vzťahuje aj na adopciu.
  • Voľno pri adopcii: Ak rodičovi pri adopcii staršieho dieťaťa už nevzniká nárok na materskú alebo rodičovskú dovolenku, Tesco ponúka osem týždňov platenej dovolenky na adaptovanie sa na novú situáciu v
  • Otcovské voľno: Tesco poskytne otcovské voľno, počas ktorého budú mať kolegovia nárok na dva týždne platenej dovolenky po narodení ich dieťaťa alebo po zverení dieťaťa do starostlivosti.

Podpora pre tých, ktorí plánujú mať rodinu:

  • Podpora pri liečbe plodnosti: Kolegyniam a kolegom, ktorí podstupujú liečbu plodnosti, ponúkneme jeden týždeň platenej dovolenky na jeden liečebný cyklus, maximálne tri týždne.
  • Pestúnska dovolenka: Kolegyne a kolegovia, ktorí sa zúčastňujú na školeniach, aby sa stali pestúnmi, majú nárok na jeden týždeň platenej dovolenky.

 

Ďalšia podpora pre rodiny:

  • V živote môžu nastať situácie, keď kolegyne a kolegovia zistia, že potrebujú tráviť viac času so svojím dieťaťom – každý rodič dieťaťa do 18 rokov má nárok na štyri týždne neplatenej rodičovskej dovolenky za rok.
  • Aj keď vTescu úprimne dúfame, že táto podpora nebude potrebná, v prípade úmrtia neplnoletého dieťaťa (do veku 18 rokov) ponúkneme kolegom dva týždne plateného voľna (vrátane štyroch platených dní vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a zo zákona).
  • Strata očakávaného dieťaťa býva rovnako bolestivá. V prípade potratu majú kolegyne nárok na týždenné platené voľno.

Tesco tiež predstavilo politiku postupného návratu do práce. Reťazec si uvedomuje, že návrat do práce po dlhodobej dovolenke môže byť výzvou, a to fyzicky aj psychicky.  Každá kolegyňa či kolega, ktorý sa vráti z práceneschopnosti dlhšej ako štyri mesiace z dôvodu vážneho ochorenia alebo úrazu, môže prvé štyri týždne pracovať polovicu svojho zmluvného pracovného času a bude mu vyplatená mzda, akoby odpracoval 100 % bežných pracovných hodín.

Nová séria iniciatív Tesca nadväzuje na úspešné benefity pre kolegyne a kolegov, ktoré reťazec predstavil počas minulých rokov:

  • Rodičia prváčikov majú v Tescu možnosť vziať si platené voľno, aby mohli svojho školáka pripraviť a osobne odprevadiť do školy vprvý školský deň.
  • Tesco myslí aj na náročné životné príbehy kolegov, ktorým pomáha vďaka dlhoročnému projektu Tesco Anjel. Prostredníctvom pravidelných zbierok apríspevkov od kolegov a priamo od spoločnosti Tesco sa podarilo vytvoriť fond, z ktorého sa uvoľňujú finančné prostriedky na pomoc kolegom v ťažkej životnej situácii.

 

Zdroj: Elena B.