Tento rok sa v Japonsku predá viac plienok pre dospelých ako pre deti

Dôkazom toho, že Japonsko sa považuje za krajinu starnutia, je aj rapídne stúpajúci stredný vek života obyvateľov. V roku 2025 štúdia skupiny Allianz očakáva, že stredný vek života sa predĺži zo súčasných 45 na 50 rokov. Počas štvrťstoročia (1970 až 1995) sa ??podiel seniorov zdvojnásobil zo 7 na 14 percent. Preto od roku 2006, kedy Japonsko zaznamenalo viac ako 20 percent svojich občanov vo veku minimálne 65 rokov, sa krajina vychádzajúceho slnka stala najstaršou spoločnosťou sveta.

V porovnanís inými krajinami sveta je proces starnutia Japonska omnoho agresívnejší. Potvrdila to aj miera závislosti v starobe, ktorá určuje podiel seniorov k ľuďom v produktívnom veku. Francúzi síce takisto zdvojnásobili svoj ??podiel osôb vo veku 65 a viac rokov zo 7 na 14 percent, no v priebehu celého storočia. Môžeme preto konštatovať, že iné vyspelé krajiny mali, na rozdiel od Japonska, omnoho viac času pripraviť sa na starnutie ich spoločností.

Starnutie ako varovanie

Rýchle starnutie japonskej spoločnosti slúži najmä ako varovanie. Rovnako však ponúka demografickú výzvu pre ostatné ázijské národy, ktoré starnú podobným tempom. Na druhej strane, japonská pôrodnosť je jedna z najnižších, čo by do roku 2050 mohlo spôsobiť až 15-percentné zníženie japonskej populácie. Podľa prieskumov skupiny Allianz im teda ostáva menej ako 25 rokov na to, aby prispôsobili svoje dôchodkové inštitúcie trendu starnutia spoločnosti.

„Napriek tlaku demografických zmien na sociálne zabezpečenie je starnutie príležitosťou!,“ hovorí John Beard, expert Svetovej zdravotníckej organizácie. ,,Žijú tam 85-roční ľudia, ktorí sú pod nesmierne vysokým tlakom pracovných miest neuveriteľne zdraví a v podstate fungujú ako 35-roční.“

Tento rok sa v Japonsku predá viac plienok pre dospelých ako pre deti

Veľkorysé dôchodky? Nepravdepodobné!
Tretia najväčšia ekonomika sveta má podľa štatistiky skupiny Allianz približne 42 ľudí vo veku 65 a viac rokov na 100 osôb v produktívnom veku. Už o necelých pätnásť rokov, by sa tento pomer mal zvýšiť na 50:100. V praxi to teda znamená, že dvaja Japonci v produktívnom veku budú musieť zarábať na jedného japonského dôchodcu. V takomto prípade sú sľuby relatívne štedrých dôchodkových dávok viac než nepravdepodobné.