Svetová populácia starne a seniori sa často ocitajú na okraji spoločnosti. Pomôcť majú medzigeneračné projekty

Na Slovensku s 5,4 milióna obyvateľov, žije takmer 837 000 seniorov starších ako 65 rokov. V reči čísel to znamená 15,5 % populácie. Podobné dáta nájdeme aj v ostatných krajinách Európy. Vo Francúzsku je tento podiel 19%, v Nemecku dokonca 21%, a tieto čísla budú v budúcnosti ešte rásť. Problém starnutia populácie sa stále nedá efektívne riešiť a seniori sa často ocitajú na samom okraji spoločenského diania. Jednou z ciest, ktoré seniorov vracajú do aktívneho života, sú tzv. „medzigeneračné projekty“, ktoré sa snažia utužovať a podporovať vzťahy medzi jednotlivými generáciami.

Európska únia si k problému starnutia populácie nechala spracovať prieskum, z ktorého dát vyplýva, že väčšina opýtaných (90%) vníma medzigeneračné aktivity ako veľmi dôležitú tému, ktorému budú musieť európske vlády v blízkej budúcnosti venovať viac pozornosti.

„Hoci v poslednej dobe počet medzigeneračných projektov rastie, tak vzhľadom k tomu, ako rýchlo starne populácia, je ich stále veľmi málo. Medzigeneračné stretávanie je už od nepamäti zdrojom dôležitých sociálnych zručností a pomáha v nácviku zdravých spoločenských vzťahov. Má sa napríklad za to, že sú aj prevenciou ageismu a vekovej diskriminácie. Keď sa generácie nedostatočne stýkajú, alebo sú ich vzťahy nekvalitné, tieto neblahé fenomény sa rýchlo šíria a v rámci Európy v nich neslávne stojíme na pomyselných prvých priečkach,“ hovorí sociologička Lucie Vidovičová z Výskumného ústavu práce a sociálnych vecí, ktorá sa problematike generácií a starnutia dlhodobo venuje.

Deti a seniori by si mali predávať energiu, múdrosť a radosť zo života
Združenie aktívnych seniorov AkSen sa rozhodla v tomto roku podporiť značka Opavia, ktorá v rámci projektu „Rozbaľ to na Vianoce“ daruje finančný obnos na podporu medzigeneračných projektov. Výška daru sa bude odvíjať od predaja produktov Opavia a tiež špeciálnych vianočných baliacich papierov, ktoré navrhli deti v spolupráci so seniormi.

Občianske združenie AkSen (Aktívny senior) od roku 2010 sa aktívne podieľa na skvalitňovaní života seniorov na Slovensku. V súčasnosti má viac ako 2300 členov na celom území Slovenska. Poslaním združenia je najmä presadzovať záujmy seniorov, zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti,  umožňovať ďalšie vzdelávanie seniorov a konkrétne využitie ich životných skúseností.Je veľmi dôležité zlepšovať integráciu seniorov do spoločnosti a medzigeneračnú komunikáciu, do ktorej spadá aj spolupráca na projekte Opavia.“, zdôraznila Jarmila Staneková, riaditeľka AkSen – aktívny senior o.z. na Slovensku.

Seniori v AkSen v rámci samostatného programu „Divadielko pre deti“ nacvičujú bábkové predstavenia. „Deti s radosťou prichádzajú na tieto predstavenia, a po skončení divadielka spolu so seniormi kreslia a maľujú svoje dojmy a zážitky, ktoré majú. Seniori s divadielkom navštevujú aj materské školy a vytvára sa tak priestor pre medzigeneračnú spoluprácu, ktorý prináša radosť a lásku obidvom stranám. Jedným z cieľov medzigeneračných projektov je spájanie seniorov a detí, ktorí nemajú vlastné vnúčatá, vlastných starých rodičov. Preto plánujeme v AkSen vytvoriť projekt „Nájdi si svoju babičku, dedka, nájdi si svoje vnúča“, vysvetlila Jarmila Staneková.

Keďže deti veľmi radi maľujú,  v združení AkSen sa pravidelne stretávajú na hodinách art terapie, kde spolu tvoria celé rodiny z hliny, kreslia na zadané témy, ktorými zobrazujú svoj pohľad na život okolo seba. V Banskej Bystrici je AkSen súčasťou Komunitného centra, v ktorom sa s deťmi stretávajú na týždennej báze. Seniori sa tak podieľajú na kultúrnom obohatení života detí v predškolských zariadeniach. Počas roka 2018 tak navštívili 8 škôlok a stretli sa s viac ako 240 deťmi. „Medzigeneračná spolupráca prináša nové možnosti pre deti bez rodinného zázemia a pre osamelých seniorov. Je veľmi dôležitou zložkou integrácie a tvorby medziľudských vzťahov v našej spoločnosti. Plánujeme rozširovať aktivity seniorov do ďalších škôlok a detských domovov“, uzatvára Jarmila Staneková riaditeľka AkSen – aktívny senior o.z. na Slovensku.

medzigeneračné projekty