SUVE bude online už túto stredu 9.3.2016 o 11.00 hodine

Hip hoper SUVE, známy aj ako SuveReno alebo EL SUVERENO sa k hip hopu dostal v roku 1996, kedy mu učaroval svojimi rytmami, životným štýlom a slobodným spôsobom vyjadrovania. Začal počúvať piesne a zbierať všetky dostupné albumy hlavne z kontinentu za veľkou mlákou. Počas štúdia na strednej škole začal tvoriť prvé texty, štúdiové nahrávky a vznikla kapela 2H POZITIV.

Ostatné dva roky vystupuje už pod skráteným umeleckým menom SUVE. Pod touto skratkou sa skrývajú symboly ako Sloboda, Umenie, Vedomie, Energia, ale tiež slovo „suverenita“.SUVE je textárom, aktivistom, cestovateľom, umelcom žitia, milovníkom poznania, vizionárom, buditeľom a svojou osobnou transformáciou sa snaží byť dobrým príkladom, ktorú by rád videl aj vo svete. Jeho debutová kniha Premena je rozdelená do troch ucelených a navzájom prepojených častí   – na chronologickú, tematickú a trancedentálnu. V prvej časti je popísaná Premena z pohľadu časovej osi od narodenia až po súčasnosť, kde sú formou príbehu prerozprávané zajímavé zážitky a situácie, ktoré vyústili v nečakaný zlom a precitnutie. V druhej tematickej časti je rozobratý prierez Premeny v jednotlivých oblastiach života – vzdelávanie, financie, stravovanie, vzťahy, tvorivosť i nábženstvo, ale i to, k akému poznaniu autor dospel pri týchto samotných aspektoch života a ako ich prepája do jedného fungujúceho harmonického celku. A tretia, transcedentálna časť poníma o najvýraznejších zážitkoch medzi „nebom a zemou“, ktoré spôsobili kľúčovú premenu autora, najviac ho posunuli na ceste osobného rozvoja a zmenili jeho celkové vnímanie sveta. Premena ako taká stále pokračuje, dej sa po celú večnosť a je vlastne stálou životnou konštantou: Premena je jediná nemenná vec, ktorá existuje…

Samozrejme nezabúda ani na muziku.SUVE KNIHA TITULKA

Už teraz mu môžete posielať otázky, na ktoré odpovie v online rozhovore v stredu 9.3.2016 o 11.00 hodine.