Štúdium ako najlepší odrazový mostík do života pre mladých z detských domovov

Úsmev ako dar

Podpora mladých ľudí, ktorí nemajú ideálne rodinné alebo sociálne zázemie, je jedným z poslaní organizácie Úsmev ako dar. Už 10 rokov im vďaka programu ,,Vzdelávaním k úspechu“ prispieva na štúdium formou štipendií, aby sa na svoju budúcnosť mohli lepšie pripraviť. Tento rok si štipendium odnieslo 56 študentov.

Organizácia Úsmev ako dar sa snaží motivovať deti a mladých ľudí z detských domovov, náhradných a sociálne slabých rodín, aby sa vzdelávali. Preto už 22.krát udelila 56-tim z nich finančnú podporu, ktorá im pomôže pokryť rôzne náklady spojené s ich štúdiom. „Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že vzdelanie som za niečo dôležité začala považovať až počas samotného štúdia a neskôr, keď som si hľadala uplatnenie. Ale v odhodlaní študovať som potrebovala povzbudenie a usmernenie. Každý mladý človek takýto vplyv podľa mňa potrebuje. A keď sa mu ho nedostane od rodičov, mal by zasiahnuť niekto iný,“ hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar. Sama vyrastala v detskom domove a teraz pomáha deťom s podobným osudom.

Tento rok príspevok od organizácie dostala aj Michaela Suchá. ,,Na Univerzite Komenského som si zvolila odbor predškolská elementárna pedagogika. Snažím sa byť samostatná aj po finančnej stránke, zárobok a skúsenosti získavam opatrovaním detí, táto práca ma veľmi baví. Svojim deťom chcem raz zabezpečiť to, čo mne samej v minulosti chýbalo,“ plánuje Miška, ktorá žije v detskom domove Valaská. Zvládnutie vysokoškolského štúdia dodáva mladým ľuďom pocit sebadôvery a radosti z vlastného úspechu, čo je nesmierne dôležitý impulz do ďalšieho života. Rovnako to vníma aj Jozef Gorecký, ktorý vyrastá v detskom domove v Liptovskom Hrádku. ,,Napredovanie je vždy len otázkou toho, či sa chce človek ďalej rozvíjať a to ja chcem,“ zdôraznil Jozef. Študuje elektroenergetiku na Technickej univerzite v Košiciach a štipendium použije aj na nákup technického vybavenia a finančne náročnejších školských potrieb.

Štipendiá získalo viac ako 400 študentov
Program ,,Vzdelávaním k úspechu“ funguje už 10 rokov a za ten čas Úsmev ako dar rozdal štipendiá v celkovej sume 142 606 eur až 446 študentom. Podporuje ho aj Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá tento rok prispela čiastkou 15 000 eur. „Máme nesmiernu radosť, že si veľa mladých ľudí z detských domovov uvedomuje význam vzdelania pre svoju budúcnosť. Veríme, že štúdium, pre ktoré sa rozhodli, úspešne ukončia a budú svoje vedomosti rozvíjať aj v nasledujúcich rokoch. Takto sa stanú vzorom a inšpiráciou pre desiatky ďalších tínedžerov. My všetci im v tomto úsilí budeme držať palce,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Úsmev ako dar