Stratili ste auto? Nestrácajte hlavu

thumbnail-stratili-ste-auto-nestracajte-hlavu-204849

Krádež auta je veľmi nepríjemná vec a motoristov nemilo prekvapí vždy v tej najnevhodnejšej chvíli. Je však treba zachovať si chladnú hlavu a postupovať pragmaticky. Samotný postup je jednoduchý a napriek tomu, že pre každého vodiča by bolo ideálne takúto situáciu nikdy neriešiť, treba sa na ňu dobre pripraviť.

Volajte na políciu

 

 

Ak už k tomu dôjde a vodič zistí, že o svoje auto prišiel, je povinný to hneď nahlásiť na políciu. Tam dostane potvrdenie, ktoré následne preukáže poisťovni. Krádež jej nahlási čo najskôr po oznámení na polícii, a to bez zbytočného odkladania. Ak klient o auto prišiel na Slovensku, odcudzenie musí poisťovni nahlásiť najneskôr do 15 dní, mimo územia SR je lehota na nahlásenie 30 dní. Aby však mohol od poisťovne dostať poistné plnenie, musí jej odovzdať nasledovné:

·         všetky kľúče od vozidla, ovládače a doklady od zabezpečovacích zariadení, štítky s kódom od kľúčov,

·         osvedčenie o evidencii vozidla,

·         doklady o nadobudnutí vozidla,

·         správu od polície o výsledku vyšetrovania (v prípade nezistenia páchateľa správu o prerušení šetrenia),

·         doklady o opravách vozidla a servisnú knižku vozidla,

·         ak je auto na lízing, je potrebné doložiť lízingovú zmluvu,

·         pri vozidlách autopožičovní aj zmluvu o zapožičaní vozidla, resp. o jeho prenájme,

·         alebo iné doklady, ktoré si vyžiada poisťovňa.

 

 

Lehoty

 

Doba, za ktorú sa krádež vyšetrí, je pri každej poistnej udalosti iná. Poistné plnenie poisťovňa vypláca do 15 dní od ukončenia svojho vyšetrovania. Počas neho zisťuje rozsah svojich povinností. Allianz – Slovenská poisťovňa vypláca klientom plnenie priemerne po 40 dňoch od nahlásenia krádeže. Či je doba kratšia alebo dlhšia, závisí najmä od správy o výsledku šetrenia, ktoré vypracuje polícia.

 

Pozor na kľúče

Vodiči niekedy zabudnú nahlásiť poisťovni, že v minulosti stratili jeden z kľúčov, a pri riešení poistnej udalosti už nastáva problém. Ak klient porušil podmienky, poisťovňa môže znížiť alebo zamietnuť poistné plnenie. Dôvodom na to je väčšinou:

  • neodovzdanie všetkých kľúčov a ovládačov od vozidla alebo zabezpečovacieho zariadenia,
  • nedôkladné zatvorenie či uzamknutie vozidla,
  • neaktívne predpísané zabezpečovacie zariadenie.

1149306_dreamstime

Koľko áut zmizlo?

 

Odcudzenia vozidiel majú z roka na rok klesajúcu tendenciu. Allianz – Slovenská poisťovňa evidovala v roku 2011 582 krádeží áut, v roku 2012 to bolo 536 a minulý rok bolo ukradnutých 514 áut. A trend znižovania krádeží pokračuje aj v tomto roku. Za prvý kvartál zmizlo 103 áut poistených v Allianz – SP, čo je o 17 percent menej ako za prvé tri mesiace roka 2013. V kurze nie sú len najpredávanejšie a najdostupnejšie automobily. Najvyššia vyplatená poistná suma za odcudzené vozidlo bola v minulom roku 49 700 eur.

 

Čo ak sa stratené auto nájde

 

Môže sa stať, že už aj po vyplatení poistného plnenia sa odcudzené vozidlo nájde. Vtedy klient nesmie nájdené vozidlo prevziať, ale je povinný na jeho prevzatie splnomocniť poisťovňu. Tá si ho nechá, až kým sa klient nerozhodne, či si ho zoberie naspäť alebo si nechá vyplatené poistné plnenie. Do 15 dní musí poisťovni písomne oznámiť, ako sa rozhodol. Allianz – Slovenská poisťovňa vyplatí poškodenému všeobecnú hodnotu auta, a to bez ohľadu na to, či je nové alebo jazdené.

FOTO: Dreamstime.com