Smog spôsobuje štvornásobný rast astmy, zhoršuje aj myslenie

Vzduch znečistený smogom zhoršuje kvalitu života a zdravie detí. Tie pod jeho vplyvom častejšie trpia respiračnými ochoreniami vrátane alergií a astmy. Pri dlhodobom pôsobení smogových častíc s označením PM2,5 sa dokonca zhoršujú aj ich kognitívne funkcie. Potvrdil to rozsiahly výskum, ktorý realizovali vedci z Varšavskej univerzity s podporou spoločnosti Philips.

 

Dýchanie: najčastejšia diagnóza

Ochorenia dýchacej sústavy sú zďaleka najčastejšie sa vyskytujúcou diagnózou u detí na Slovensku*. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií tvoria tieto ochorenia viac ako 21 percent všetkých diagnóz, s ktorými deti navštevujú lekára. Až 60 percent z nich má pritom alergický pôvod. Príčiny vzniku alergií vrátane astmy môžu byť dedičné, v poslednom čase však rastie vplyv environmentálnych faktorov, predovšetkým kvality ovzdušia.

 

Štyrikrát viac astmatikov, dvakrát viac alergikov

Vedci Wojciech Feleszko, M.D., z Kliniky detských respiračných chorôb a alergií pri Lekárskej fakulte Varšavskej univerzity a Artur Jerzy Badyda, PhD., D.Sc., vedúci oddelenia informatiky a výskumu životného prostredia Technologickej fakulty Varšavskej univerzity, realizovali od novembra 2018 do marca 2019 unikátnu štúdiu o vplyve kvality ovzdušia na deti**. Sledovali spolu 1 475 detí od 3 do 12 rokov v 255 mestách s rôznou koncentráciou smogových častíc. Do úvahy pritom brali smogové častice s označením PM10 (menšie ako 10 mikrometrov) a PM2,5 (menšie ako 2,5 mikrometra). Dopracovali sa k trom dôležitým zisteniam:

 

  1. Účinky smogu sú viditeľné po dlhšom čase

Po dlhšom pôsobení smogových častíc sa u detí objavujú symptómy ochorení horných dýchacích ciest v podobe kašľa, nádchy a kýchania. Pri dlhodobej nadmernej koncentrácii PM2,5 sa dokonca u niektorých detí potvrdilo aj zhoršenie kognitívnych funkcií.

 

  1. Za vznikom astmy a alergie môže stáť smog

Deti žijúce v oblastiach s vyššími koncentráciami smogových častíc majú z dlhodobého hľadiska až štvornásobne vyššie riziko vzniku astmy  než ich rovesníci žijúci v oblastiach s čistejším ovzduším. Riziko prepuknutia alergií je u týchto detí až dvojnásobné. Štúdie z roku 2018 odhalili, že znečistený vzduch môže spôsobovať až 30 % prípadov astmy***. Aktuálna štúdia však naznačila, že v najviac znečistených mestách môže ísť až o 78 % prípadov.

 

  1. Škodlivý vzduch je možné vyčistiť

Koncentráciu smogu zvyšuje predovšetkým priemysel, automobilová doprava, ale aj vykurovanie nevhodným palivom. Je preto potrebné nielen informovať a zvyšovať povedomie o nebezpečenstve, ktoré smog spôsobuje, ale aj aktívne podnikať kroky, ktoré majú na kvalitu ovzdušia pozitívny vplyv.

 

Ako sa chrániť pred smogom

Vyhýbať sa smogu, pokiaľ žijete v kritickej oblasti, nie je jednoduché. Zodpovedným konaním však každý môže prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia aj z perspektívy bežného obyvateľa: napríklad používaním hromadných alebo ekologických foriem dopravy vždy, keď je to možné, správnym vykurovaním, nespaľovaním biologického odpadu a podobne. V záujme ochrany zdravia detí je tiež potrebné brániť prenikaniu smogových častíc do škôl, škôlok aj do domácností alebo čistiť vzduch v interiéri pomocou čističky vzduchu.

 

Čo si všímať na čističke

Vzhľadom na to, že v interiéri trávime v priemere až 80 % času, môže mať vzduch v domácnosti rozhodujúci vplyv na zdravie všetkých jej členov. Pri výbere čističky vzduchu treba zohľadňovať najmä tri parametre. Prvým je hodnota CADR, ktorá udáva, pre aký veľký priestor je čistička vhodná. Kľúčovým parametrom je aj veľkosť zachytených častíc. Napríklad čistička Philips Dual Scan dokáže zachytiť častice až 800-krát menšie ako smog a také malé ako najmenší známy vírus. Testovanie, ktoré zrealizoval tím pod vedením RNDr. Jana Hovorku, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, potvrdil, že spomínaná čistička odstráni až 99,9 % častíc s veľkosťou 5 mikrometrov v režime turbo. Tretím dôležitým parametrom je princíp fungovania. Čističky na našom trhu fungujú pomocou ionizátora, HEPA filtra alebo elektrostatického filtra. Ionizátory však pri výkone produkujú škodlivý ozón, preto je vhodnejšie vybrať si čističku s kvalitným HEPA filtrom.

 

Výkonná čistička vzduchu s vhodnými parametrami môže prispieť k zlepšeniu kvality života ľuďom v oblastiach so zvýšenou koncentráciou smogu, astmatikom, alergikom a tiež rodinám s deťmi.

 

Infografika

5 najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení v SR u detí od 0 do 18 rokov, 2017*

  Diagnóza Podiel v %
1 Choroby dýchacej sústavy 21
2 Choroby oka a očných adnexov 9
3 Choroby kože a podkožného tkaniva 6
4 Choroby tráviacej sústavy 5
5 Infekčné a parazitové choroby 5

 

Dôležité fakty o smogu

  • Ide o drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 µm, resp. 2,5 µm.
  • Označenie PM pochádza z anglického particulate matter.
  • PM10 sa skladajú predovšetkým z ťažkých kovov, karcinogénnych benzo(a)pyrénov, dioxínov.
  • PM2,5 sú tvorené prevažne zo sekundárnych znečisťujúcich látok, ako je uhlie, drevo a biomasa, z priemyslu a automobilovej dopravy.
  • Čím sú častice menšie, tým hlbšie prenikajú do dýchacej sústavy.
  • V roku 2018 nameral Slovenský hydrometeorologický ústav prekročenie limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 na piatich meracích miestach: Košice, Banská Bystrica, Jelšava, Veľká Ida a Trenčín****.

 

Zdroje: * Národné centrum zdravotníckych informácií, Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017

** Štúdia Vplyv koncentrácie tuhých látok PM10 a PM2,5 na výskyt príznakov ovplyvňujúcich horné dýchacie cesty u detí vo veku 3 – 12 rokov.  https://airly.eu/pl/rodzaje-smogu-co-to-jest-i-jak-powstaje-zanieczyszczenie-powietrza

*** H. Khreis, M. Cirach, N. Mueller et al., Outdoor Air Pollution and the Burden of Childhood Asthma across Europe, Eur Respir J 2019

**** Správa o kvalite ovzdušia 2018, Slovenský hydrometeorologický ústav

 

Viac na www.philips.sk

 

***