Slováci už vedia, čo je to osteoporóza

svetový deň osteoporózy

Z prieskumu, ktorý bol zverejnený pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy na stránke www.somstalekost.sk vyplynulo, že Slováci už vedia, čo je to osteoporóza, ale stále nevedia, akú úlohu hrá pri vstrebávaní vápnika vitamín K2 a D3. Prieskum zrealizovala slovenská farmaceutická spoločnosť BIOMIN a.s., jediný výrobca prírodného vápnika v Európe.

#MilujSvojeKosti – chráň svoju budúcnosť
Práve toto heslo zvolila medzinárodná organizácia International Osteoporosis Foundation (IOF) ako hlavný odkaz tohtoročnej kampane. Vďaka Svetovému dňu osteoporózy sa môžete dozvedieť viac o prevencii, diagnostike a liečbe tohto tichého zabijaka. Aspoň v tento deň by sme mali viac hovoriť o rizikách a komplikáciách tohto ochorenia, ktoré má stále stúpajúcu tendenciu. Prečo je to tak? „Dôvodom je nielen čoraz pasívnejší životný štýl, ale aj zlá výživa a podceňovanie ochorenia. Aj napriek niekoľkoročnej osvete sa však ešte veľa ľudí domnieva, že osteoporóza jednoducho patrí k starobe a nedá sa s ňou nič robiť. To však nie je pravda,“ vysvetľuje Dr. Ingrid Oppenbergerová zo spoločnosti BIOMIN a.s.

O osteoporóze vieme, naše vedomosti sú ale neúplné
„Prieskum sme urobili  pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy, ktorý si každoročne pripomíname 20. októbra. Údaje sme zbierali dva mesiace prostredníctvom online dotazníkov ako aj našich zdravotných sestier, ktoré cestujú po Slovensku a bezplatne robia denzitometriu v lekárňach. Získali sme odpovede od viac ako 300 ľudí, z čoho 90 % bolo žien a 10 % mužov,“ informoval Dr. Juraj Vozár, zo spoločnosti BIOMIN a.s.

Výsledky vyplývajúce z prieskumu však boli rozpačité. „Potešilo nás a sledujeme určitý posun vo vnímaní tejto choroby. Všetci oslovení vedeli, čo to osteoporóza je a dokonca vedeli, ako je  vápnik dôležitý pre naše kosti. Takmer 75% ľudí však nevedelo, že vápnik sa dokáže vstrebať a správne uložiť len vďaka vitamínom K2 a D3.

  • Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 70 % ľudí sa s osteoporózou stretlo osobne, alebo pozná vo svojom okolí niekoho s osteoporózou.
  • 70 % ľudí vie, že nejde len o ochorenie žien, ale že postihuje aj mužov. „Túto informáciu vnímame veľmi pozitívne, pretože osteoporóza je stále vnímaná ako čisto ženská choroba,“ hovorí Dr. Ingrid Oppenbergerová
  • Takmer 70 % ľudí vie, že osteoporóza nebolí, a práve v tom spočíva jej nebezpečenstvo.
  • Tretina z oslovených vo vekovej skupine viac ako 50 rokov absolvovala preventívne denzitometrické vyšetrenie.