Slováci sa viac zaujímajú o poistenie proti terorizmu, Allianz – SP rozširuje poistné krytie

poistenie pre prípad terorizmu.

Po teroristických útokoch v Manchestri, Paríži, Nice, Istanbule, Bruseli a naposledy začiatkom júna v Londýne, sa Slováci pred cestou do zahraničia viac zaujímajú o poistenie pre prípad terorizmu.

„Klienti sa pýtajú, či je riziko terorizmu kryté cestovným poistením, do akej výšky a či platí krytie aj v konkrétnej krajine, do ktorej cestujú, napríklad v Grécku, Turecku, či Francúzsku. Tiež ich zaujíma, či je terorizmus vo výlukách, ak cestujú do krajiny, kde sa teroristicky útok nedávno stal, napríklad v Anglicku,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová.

Rozšírené krytie terorizmu
Časté teroristické útoky nám pripomínajú, že aj na zdanlivo bezpečných miestach, nie príliš vzdialených od domova, ako Veľká Británia, Belgicko či Francúzsko, nemôžeme vylúčiť, že sa stane neočakávaná udalosť ako úraz či zranenie, a to aj v dôsledku terorizmu.  A hoci žiadne poistenie nezabráni nečakanej či tragickej udalosti, pomôže zmierniť jej následky v prípade, že poistná udalosť nastane. Na aktuálnu geopolitickú situáciu zareagovala aj Allianz – SP a od 1. júna 2017 v individuálnom cestovnom poistení rozšírila limit poistného plnenia za liečebné náklady vzniknuté dôsledkom teroristického činu z doterajších 50-tisíc eur na sumu 100-tisíc eur. V praxi to znamená, že ak vznikne zranenie v dôsledku teroristického útoku, Allianz – SP v rámci individuálneho cestovného poistenia pokryje liečebné náklady, teda náklady na ošetrenie, zákroky, hospitalizáciu, ako aj nutnú repatriáciu na Slovensko, až do výšky 100-tisíc eur. Zároveň rozšírila poistné krytie aj za škody z poistenia úrazu a batožiny, spôsobené terorizmom pre územnú platnosť zóny A, teda pre celú Európu, Turecko aj európsku časť Ruska. „Slováci dnes bežne cestujú do zahraničia nielen za oddychom, ale aj za prácou či na služobné cesty. Kedysi relatívne bezpečné európske krajiny sú dnes z hľadiska bezpečnosti dosť nepredvídateľné. A hoci cestovné poistenie nezabráni vzniku škody, chceme, aby klienti vedeli, že aj v prípade terorizmu bude o nich postarané,“ vysvetľuje zmeny viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – SP Jozef Paška. Rozšírenie poistného krytia na škody spôsobené terorizmom platia automaticky pri dojednaní cestovného poistenia a pri nezmenených cenách poistenia.

Sledujte oficiálne odporúčania
Pri ceste do zahraničia sa vždy treba riadiť pokynmi štátnych orgánov SR a overiť si, či daná krajina nie je na zozname rizikových krajín. Ak totiž poistený napriek tomu vycestuje do lokality, kde štátne orgány SR odporúčajú zvážiť cestu, resp. neodporúčajú cestovať, prípadne boli uvedené na zozname rizikových štátov (napr. z dôvodu hroziaceho teroristického útoku alebo epidémie) a vznikne poistná udalosť v dôsledku avizovaného rizika, má poisťovňa právo zamietnuť poistné plnenie.

Zdroj: Odbor firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Foto: Shuterstock

poistenie pre prípad terorizmu.