ROLAND TORSTEN LEDEFILE UVÁDZA DIVADELNÚ INSCENÁCIU „V PASCI“

Agentúra Roland Torsten LeDEFILE už v piatok, 26. septembra 2014 uvedie v Spoločenskom dome NIVY v Bratislave premiéru divadelnej hry V pasci, ktorej sa režisérsky ujal Martin Hudec. V hlavných úlohách komédie o medziľudských vzťahoch medzi dospelými a mládežou z pera britského dramatika Barrieho Keeffea sa predstavia Lukáš Pišta, Zuzana Haasová, Pavol Topoľský a Radovan Hudec.

Divadelná hra bola prvýkrát inscenovaná v roku 1976 v londýnskom divadelnom klube Soho. Odohráva sa na pôde strednej všeobecnovzdelávacej školy, kde v biologickom kabinete nastane absurdné stretnutie a konfrontácia vzťahov neúspešného a problematického žiaka a jeho pedagógov. „Hru veľmi dobre poznám, pretože som v nej pred 17 rokmi sám hral,“hovorí režisér Martin Hudec. „Spoločne s produkčnou agentúrou sme hľadali titul, ktorým by sme dokázali osloviť nielen dospelého diváka, ale aj mládež, siahli sme teda po inscenácii Barrieho Keeffea. Mladí ľudia sú kritickí a nepozorní, preto patria medzi najťažších divákov. Našou výzvou bolo osloviť ich, zaujať a pobaviť. Hra V pasci ponúka ideálnu tému a posolstvo na to, aby do divadla pozvala aj mladšie ročníky a ukázala im čaro tohto umenia. Verím tomu, že ak sa mládeži predstavenie bude páčiť, vráti sa sem znova a my si tak vychováme ďalšiu generáciu divákov.“

Prostredníctvom typicky britského, až čierneho humoru hra vykresľuje medziľudské vzťahy medzi dospelými a mládežou a v neposlednom rade dušu mladého človeka plného hnevu, strachu, pocitu krivdy a nespravodlivosti. Hlavnou postavou je neúspešný žiak, ktorý pod tlakom vydierania zo strany učiteľov konfrontuje svoje pocity a nespokojnosť, prežitú počas štúdia, nevynímajúc šikanovanie, ponižovanie a strach z budúcnosti. Herecky náročnú rolu zveril režisér do rúk talentovaného hercaLukáša Pištu, člena divadla Nová scéna. „Nájsť mladého herca, ktorý by postavu zvládol, nie je vôbec jednoduché. Lukáš je môj herecký kolega, s ktorým účinkujem v muzikáli Rómeo a Júlia. Keďže za posledných pár rokov si jeho prácu v divadle dobre všímam, uvedomil som si, že táto postava je pre neho šitá mieru, jednak z hľadiska temperamentu, ale aj hereckého prejavu,“ vysvetľuje Martin Hudec.

Úlohu učiteľa, ktorú pred 17 rokmi stvárnil samotný režisér, tentoraz zveril do rúk svojho brata, Radovana Hudeca. Do roly učiteľky, ktorú vtedy naštudovala jeho spolužiačka
a herecká kolegyňa, Monika Haasová, oslovil jej mladšiu sestru Zuzanu. Novú úlohu prijala
s nadšením: „Som rada, že mám to šťastie nebyť zaškatuľkovanou herečkou. Táto postava je opäť charakterom, ktorý si môžem vychutnať, a teším sa, že ma diváci zasa spoznajú v inej polohe. Budú mať možnosť pozrieť si štyroch hercov, ktorí spolu ešte nehrali – už samotné spojenie navodzuje čierny humor, absurdné situácie a dramatický dej. Ľudia si môžu uvedomiť svoju nevšímavosť či fakt, akí dokážu byť v niektorých situáciách neľudskí,“ prezrádza Zuzana Haasová.

Za svojimi hereckými kolegami nezaostáva ani Pavol Topoľský, ktorému pre zmenu pripadla postava riaditeľa školy. Výrazný divadelný, televízny, ale aj dabingový herec na margo svojej roly povedal: „Vnímam ju ako príležitosť ukázať, že aj zaneprázdnený človek, uzavretý do svojho pracovného a osobného stereotypu, má vždy šancu začať chápať svoje okolie a zvoliť ľudský prístup. Hra nás upozorní na našu ľahostajnosť, na neochotu zastaviť sa a zamyslieť sa nad problémami ľudí, ktorí žijú v našej blízkosti.“

Inscenácia V pasci skvelým spôsobom nastavuje zrkadlo pravdy dnešnej mládeži a zároveň dáva priestor uvedomiť si, že za drzosťou, nerešpektovaním pravidiel, neúctou k ľudom a za hodnotami dnešnej mládeže sa skrýva iba jej strach, absencia lásky a rodiny. Správanie tínedžerov je iba zúfalým výkrikom o pomoc a je len na nás, či ho dokážeme počúvať…

Názov:  V pasci
Autor:  Barrie Keeffe
Réžia:  Martin Hudec,
Hudba:  Adam Kerďo
Účinkujú:  Lukáš Pišta, Zuzana Haasová, Pavol Topoľský, Radovan Hudec
Cena vstupenky: 13 eur (predáva Ticketportal)
Premiéra:  Spoločenský dom NIVY, Bratislava, 26. september 2014, 20:00

14106989211