Rohovina – zanikajúca výroba

Výstava „Rohovina – zanikajúca výroba“ predstavuje tradičné úžitkové predmety, vyrobené z rohov hovädzieho dobytka, ale aj dekoračné a umelecké výrobky. Signálne trúby a vábničky, soľničky, poháriky, či hrebene, spony do vlasov, rúčky dáždnikov z tohto prírodného materiálu môžu byť inšpiratívne aj dnes. Novú výstavu otvorí Tibor Kobliček ukážkou zdobenia rohoviny vyrezávaním, v stredu 26. 8. 2015 v Prednej izbe ÚĽUV na Námestí SNP 12, v Bratislave.

Predná izba ÚĽUV pripomenie a priblíži svojou novou výstavou vymierajúce remeslo, ktoré využíva ako materiál – rohovinu. Tá sa získava z rohov hovädzieho dobytka.

Domácka a remeselná výroba z rohoviny zanikla v polovici 50. rokov v procese kolektivizácie poľnohospodárstva a likvidácie živností. ÚĽUV, ktorý bol založený v roku 1945, už v počiatočnej fáze získal žijúcich tradičných výrobcov z rohoviny pre svoj výrobný a obchodný program a týmto sa zaslúžil o prežitie výroby z rohoviny v nových podmienkach a pre nové funkcie“, poznamenáva kurátor výstavy Pavel Habáň.

Od 50. – 60. rokov 20. storočia vyrábali pre ÚĽUV Matej Caban z Prešova, Tibor Galgóczy z Veľkých Kapušian, Aladár Belanský z Prešova, Jozef Lenhart z Bojníc, od 70. rokov Tibor Kobliček z Turičiek. Rohovina v podaní týchto výrobcov bola zdobená rytým i vyrezávaným geometrickým či rastlinným ornamentom, ale aj figurálnymi motívmi. V motívoch sa často objavujú výjavy tradičného roľníckeho a pastierskeho prostredia. Kvalita týchto výrobkov dosahuje vysokú výtvarnú aj umeleckú úroveň. Medzi výrobcami z rohoviny vyniká majster Matej Caban, školený remeselník hrebenár, ktorý ako prvý uplatnil rohovinu aj vo svojej figurálnej tvorbe (ryby, vtáčiky).

V súčasnosti sa výrobou z rohoviny a kostí zaoberajú výrobcovia: Peter Blaha, Banská Bystrica / Alexander Gernát, Krivany / Bartolomej Gernát, Turzovka / Tibor Kobliček, majster ľudovej umeleckej výroby, Turičky / Martin Korček, Sebechleby / Jozef Murín, Detva / Jozef Slivka, Valaská / Michal Smetanka, Spišský Hrhov / Karol Strnište, Smižany / Jaroslav Švihra, Nitrianska Streda. Vyrábajú predovšetkým signálne nástroje, gajdice, šperky, soľničky, koreničky, rukoväte pastierskych nožov, gombíky a pod.

Už 70. rokov sa v ÚĽUV-e staráme o to, aby tradičné remeselné techniky nezanikli, prípadne tie zaniknuté ožili. Pevne veríme, že aj vďaka výstave Rohovina – zanikajúca výroba čoskoro spoznáme nových výrobcov, ktorým učaruje tento jedinečný materiál“, dodáva Helena Haberernová, námestníčka úseku pre starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu.