Relax pre majiteľa aj zlodeja. Chaty a chalupy sú zlatá baňa

vlámanie do chaty, chalupy

Polícia eviduje za prvý polrok tohto roku 342 vlámačiek do rekreačných objektov. Podarilo sa jej pritom objasniť 115 prípadov (34 %). Spôsobená škoda predstavovala 372-tisíc eur. Dobré poistenie pomôže vykryť náhradu ukradnutých, či zničených vecí.

Chaty a chalupy sú majetkom, ku ktorému treba pristupovať zodpovedne najmä preto, že po skončení dovolenkovej sezóny zostávajú väčšinu času opustené a nestrážené, navyše sa často nachádzajú v odľahlých, neobývaných oblastiach.

„Pri poistení rekreačných objektov platia rovnaké pravidlá ako pri bytoch a rodinných domoch. S poisťovňou možno uzatvoriť dva typy poistných zmlúv. Poistenie nehnuteľnosti chráni stavbu a poistenie domácnosti vnútorné zariadenia a vybavenie,“ hovorí za poisťovňu Groupama jej riaditeľ Tomáš Kalivoda. Poistnú sumu treba nastaviť tak, aby zodpovedala skutočnej hodnote všetkých poistených vecí.

Okrem chaty či chalupy sa na pozemku často nachádzajú aj iné budovy, ako sú napríklad malé záhradné chatky, ktoré slúžia ako sklady náradia, kosačky, exteriérového nábytku alebo grilu. Aj tie je možné poistiť, podmienkou však je, aby mali charakter stavby, čiže pevné základy spojené so zemou a boli vhodne zabezpečené.

Rekreačný objekt musí spĺňať požadovanú úroveň zabezpečenia, ktoré by malo byť priamo úmerné výške poistnej sumy. Medzi hlavné prostriedky chrániace majetok voči krádeži patria plot, mreže, bezpečnostné zámky a pevné okenice. V poistných podmienkach spravidla býva predpísané požadované zabezpečenie pre prípad odcudzenia.

„Keďže sa rekreačné objekty často nachádzajú v rizikových oblastiach, kde počet vlámačiek prevyšuje priemer, poisťovne zaujíma v prvom rade spôsob a kvalita zabezpečenia objektu. A to nielen pri uzatváraní poistnej zmluvy, ale aj v situácii, keď už dôjde ku vlámaniu a škodám. Je dôležité, aby všetky zabezpečovacie mechanizmy boli v poriadku a neustále funkčné,“ upozorňuje T. Kalivoda.

Vykradli vám chatu – čo s tým? Užitočné rady, ako postupovať:
Pri zistení, že sa vám niekto vlámal do chaty a po prekonaní prvotného šoku, bezodkladne volajte políciu, aby mohla zhotoviť dokumentáciu a zabezpečiť prípadné stopy. Poškodení sa veľmi často dopúšťajú chyby, že vstupujú do objektu, dotýkajú sa vecí a manipulujú s nimi.

„Zároveň odporúčame po odchode polície urobiť si vlastnú fotodokumentáciu alebo videozáznam, škodovú udalosť bezodkladne nahlásiť poisťovni a konzultovať s ňou ďalší postup. Takto sa vyhnete prípadným komplikáciám a celý proces môže prebehnúť pomerne rýchlo. Po doručení všetkých potrebných dokumentov Groupama garantuje vybavenie škodovej udalosti do 10 pracovných dní,“ dopĺňa T. Kalivoda.

Návod, ako postupovať a na čo nezabudnúť:

  • bezodkladne privolajte políciu
  • ak je to možné, nevchádzajte do objektu a nedotýkajte sa vecí
  • po odchode polície si urobte vlastnú fotodokumentáciu alebo videozáznam
  • škodovú udalosť čo najskôr nahláste poisťovni
  • predložte jej záznam z vyšetrovania a doklady od poškodených a ukradnutých vecí
  • poškodené veci neopravujte a nechajte ich v pôvodnom stave
  • dohodnite si obhliadku v najskoršom možnom termíne
  • pozorne si prečítajte zápis o poškodení
  • postup a spôsob likvidácie škôd konzultuje s poisťovňou
  • využite asistenčné služby, ktoré vám môžu byť nápomocné pri odstraňovaní škôd

 

vlámanie do chaty, chalupy