Do programu Darujte Vianoce bol prihlásený rekordný počet žiadostí

Ľudí so srdcom na správnom mieste je stále viac.

Do 16. ročníka programu Darujte Vianoce prihlásili žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi doteraz najvyšší počet príbehov. Nadácia Orange v prvej fáze programu vybraným projektom prerozdelí  sumu 50 000 eur. Podpora ďalších 70 projektov pokračuje na darcovskom portáli dakujeme.sk.

Nadácia Orange tento rok dostala najviac žiadostí za celú históriu programu Darujte Vianoce. Zo 682 prihlásených projektov hodnotiaca komisia vybrala v prvej fáze 287, medzi ktoré prerozdelí finančnú podporu v celkovej výške 50 000 eur. Komisia pri výbere projektov posudzovala, do akej miery prijaté žiadosti vystihujú princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Podstatou programu Darujte Vianoce je, aby žiadatelia, ktorí vo svojom okolí poznajú neľahké príbehy, nežiadali iba o finančnú podporu, ale aby sa do pomoci zapojili aj osobne.

„V Nadácii Orange si veľmi ceníme, že ľuďom nie sú neľahké osudy, s ktorými sa vo svojom okolí stretávajú, ľahostajné. Naopak, všímavých ľudí, ktorí chcú pomôcť vytvoriť krajšie a štedrejšie sviatky tým menej šťastným či osudom skúšaným rodinám i jednotlivcom je stále viac. Rekordný počet prihlásených žiadostí však logicky znamená aj to, že na Slovensku je stále veľa rodín, ktoré potrebujú pomoc. Sme radi, že Nadácia Orange – aj  vďaka svojmu programu Darujte Vianoce – môže byť dobrým partnerom pre všetkých, ktorí chcú pomáhať druhým,“ hovorí Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

V druhej fáze programu má možnosť prispieť a pomôcť aj široká verejnosť. Komisia vybrala ďalších 70 príbehov, ktoré sú zverejnené na darcovskom portáli www.dakujeme.sk, s ktorým Nadácia Orange spolupracuje už 5 rokov. Podporiť ľubovoľný z vybraných projektov bude môcť každý, a to jednoduchým bankovým prevodom. Nadácia Orange medzi tieto projekty prerozdelí ďalších 15 000 eur a znásobí každý dar v pomere 1:1, až do výšky požadovanej sumy.

Srdce na správnom mieste
Vrcholom grantového programu Darujte Vianoce je slávnostné odovzdávanie ocenenia Srdce na správnom mieste, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2017. Špeciálnu cenu za mimoriadny osobný vklad ako aj nezištnú a dlhodobú pomoc druhým udelí hodnotiaca komisia aj tento rok autorovi projektu, ktorý najlepšie napĺňa poslanie programu Darujte Vianoce alebo sa dlhodobo zmysluplne angažuje v oblasti pomoci ľuďom v núdzi.

O programe Darujte Vianoce
Grantový program Darujte Vianoce výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Motivuje ochotných a aktívnych ľudí, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie. Žiadatelia v ňom nežiadajú o podporu a pomoc pre seba, ale pre druhých. Program významne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti, motivuje ľudí všímať si osudy vo svojom okolí. Bližšie informácie, vrátane výsledkov tohtoročného programu Darujte Vianoce, nájdete aj na www.nadaciaorange.sk.

Ľudí so srdcom na správnom mieste je stále viac.