Príjem z poistného vo svete podľa Allianz minulý rok stúpol o takmer 5 %, na Slovensku sa prepadol o 10 %

Minulý rok stúpla výška poistného vo svete na takmer 5,6 bilióna eur. Uvádza to najnovšia Allianz globálna správa o poistení 2023, ktorá analyzuje vývoj poistného trhu vo svete.

 

Najsilnejším segmentom ostáva aj naďalej život (2,6 bilióna eur), nasleduje majetok a zodpovednosť (1,8 bilióna eur) zdravotníctvo (1,1 bilióna eur). Medziročne sa poistné na pozadí globálnej miery inflácie na úrovni 8,7 % zvýšilo o 4,9 %. Všetky tri spomínané segmenty sa však vyvíjali odlišne. Zatiaľ čo majetok a zodpovednosť zaznamenali silný rast o 8,7 %, kde najväčším ťahúňom bola Severná Amerika, ktorá tvorí až dve tretiny svetového poistného, zdravotníctvo stúplo len o 4,9 % pričom najviac ho potiahla Ázia. Životné poistenie, ovplyvnené stlačenými príjmami domácnosti, stúplo len
o slabých 2,4 % a najväčší prepad utrpelo v západnej Európe, kde kleslo o 2,7 %.

 

Klesajúce Slovensko

Slovenský poistný trh klesol v minulom roku o celých 10,1 %, keď dosiahol celkový príjem z poistného 1,9 miliardy eur. Obidva veľké segmenty poistného trhu – životné a majetkové poistenie – zaznamenali veľký pokles. Príjem z poistného v životnom poistení klesol o 12,9 % na 0,8 mld. eur a v majetkovom a zodpovednostnom poistení o 9,6 % (na 1,1 mld. eur). Stúpol len stále malý trh zdravotného poistenia, ktorý viac ako zdvojnásobil svoj príjem z poistného na 29 milióna eur.

 

Kotva v turbulentných časoch

Z ekonomického hľadiska bude najväčšou výzvou v nasledujúcich rokoch zvládnuť inflačné prostredie. Päť štrukturálnych faktorov, známych ako „5D” bude určovať infláciu: demografia, deglobalizácia, dekarbonizácia, digitalizácia a dlh. „Poistenie potvrdzuje svoju hodnotu aj v turbulentných časoch vysokej inflácie a nízkeho rastu. Poistný trh síce nemôže zrušiť infláciu, ale môže v priebehu času zmierniť jej dopad a pôsobiť ako určitý druh nárazníka, pretože vyrovnáva krivku ekonomického cyklu pre zákazníkov”, uviedol hlavný ekonóm Allianz Ludovic Subran.

 

Rast napriek infláciI a transformácia

Napriek vyššej inflácii sa poistné v nasledujúcom desaťročí vo svete zvýši o 5,2 %. Na Slovensku sa očakáva zvýšenie poistného o 4,1 % ročne. Najväčším segmentom u nás pravdepodobne ostane majetok a zodpovednosť (1,6 mld. eur), po ktorom bude nasledovať život (1,2 mld. eur) a zdravie (0,1 mld. eur), pričom najmenší segment – zdravia – porastie viac ako trikrát rýchlejšie ako celý trh (+14 % ročne). Vzhľadom na veľké technologické prevraty a nové a rastúce riziká môže byť táto prognóza prekvapením. Technológia zmení fungovanie poisťovní. Ekosystémy budú zohrávať rozhodujúcu úlohu v prístupe k zákazníkom, ponúkajúc nielen jednotlivé produkty, ale aj komplexné riešenia pre zákazníkov, či už ide o mobilitu, bývanie, cestovanie, bohatstvo alebo zdravie. Umelá inteligencia otvára netušené možnosti v analýze údajov a prináša revolúciu v celom hodnotovom reťazci od upisovania až po vybavovanie škôd.

Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.