Príbehy z praxe liečiteľov

Príbehy z praxe liečiteľov

Doktor Vincent a doktorka Ina, autori úspešnej knihy Myšlienky z hladiny alfa, sa v knižke Také obyčajné zázraky rozhodli sprístupniť aspoň zlomok z množstva skúseností a zážitkov, ktoré počas svojej takmer dvadsaťročnej terapeutickej praxe zažili. Čitateľ tu nájde historky úsmevné i dojímavé, poučné a podnetné, skrátka také, aké nevymyslíte a aké je schopný napísať len život sám.

Bez väčšej mediálnej pozornosti si dokázali získať množstvo pacientov, ktorí k nim chodia z celého sveta. Ich spolupráca klape ako hodinky. „Keď si ujasníme v spolupráci s pacientom, kde je problém, Dr. Ina očistí pacientovu auru od „chorej energie“, ktorá je ako nános špiny na fyzickom tele,“ vysvetľuje doktor Vincent. Robí to pomocou nástroja, ktorý sa mu podarilo vyrobiť.
Je to v podstate modifikovaný nílsky kríž a osvedčil sa už veľakrát. „Následne sa do práce pustím ja a aplikujem na pacientovi techniky prastarej čínskej a indickej manupresúry, (čo je iba presnejší názov akupresúry) na posilnenie a povzbudenie energetických rezerv pacienta,“ pokračuje Dr. Vincent.
Manupresúra je veľmi citlivá záležitosť, takže bez hlbokých znalostí a praxe sa do nej neodporúča púšťať. No a nakoniec dobijú pacienta novou čistou – liečivou energiou. Ide v podstate o krátku meditáciu, keď pomocou príjemnej relaxačnej hudby pôsobia na pacienta novou bioenergiou. „Tá pravdaže nie je naša, to by sme veľmi rýchlo skončili. My sme iba prostredníci a do pacienta iba preteká prostredníctvom nás,“ dodáva Dr.Vincent.

Ich liečenie malo obrovský úspech. Tvrdia, že existuje pomerne široký priestor na spoluprácu liečiteľov s lekármi bez toho, že by si konkurovali či odčerpávali finančné prostriedky. Ide nielen o spoluprácu v medicínskej osvete, prevencii, v poradenských službách o správnej životospráve, ale aj paralelne s oficiálnou medicínou, najmä však po medicínskom liečení, pri práci s „odloženými“, dlhodobo chorými, tzv. nevyliečiteľne chorými pacientmi ap.

1. februára 1991 som navštívila v sprievode svojej dcéry vo veľmi zlom zdravotnom stave ambulanciu VINCENTINA. Živorila som na bylinkových čajoch, šťave z mrkvy, z jabĺk, zemiakov, nakoľko som nedokázala prehltnúť tuhú potravu. Moja telesná schránka sa zmenšila o štrnásť kilogramov. S ubúdajúcou hmotnosťou upadala aj moja psychika.
22. februára 1991 odchádzam z ambulancie s pocitom, že uplynulé tri mesiace, to bol zlý sen. Opäť sa mi chce žiť, spievať, rozdávať radosť. Stal sa zázrak pod rukami Dr. Vincenta a Dr. Iny? S určitosťou ale viem, že som našla dvoch ľudí, čo majú skutočný záujem o človeka, o jeho bolesť a chcú i vedia pomôcť.

Toto sú slová jednej z tisícok vďačných pacientok, ktoré navštívili bratislavskú ambulanciu VINCENTINA. Viac sa dozviete v 2.vydaní úspešnej knihy Také obyčajné zázraky: nájdete tam všeličo o bioenergii, ako vyzerá práca s klientom, mnohé príbehy z praxe, ale tiež kapitola o psychike a imunite.

Také obyčajné zázraky