Prečo toľko trpíme?

Môže za to karma?
Môžeme si za to sami?
Je to niečo medzi nebom a zemou?

Kniha Kozmická láska je román nielen o láske dvoch duší, ktoré sa nájdu, zaľúbia, žijú nádherný život, osud ich však rozdelí a začnú hľadať cestu k opätovnému stretnutiu. Hovorí aj o večnej láske, ktorú všetci hľadáme a túžime zažiť. Príbehy a udalosti sú opísané z pohľadu vyšších dimenzií, anjelov a iných svetelných bytostí.

Kniha pozitívne oslovila aj známu moderátorku Katku Jesenskú. Podľa nej pokoj nájdeme až keď zistíme, že neexistuje správne a nesprávne rozhodnutie. Len kratšia a dlhšia cesta. Je upokojujúce vedieť, že vždy máme na výber. Táto kniha je toho dôkazom. Pozrite si, čo o nej ešte hovorí:

<center><iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/5nrvrpIT1Ls“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture“ allowfullscreen></iframe></center>

 

„Kniha Kozmická Láska žije svojim životom. Osloví vás a bude vás viesť,“ tvrdí jej autorka Monika Jakubeczová. „Možno ju prečítate na jeden dúšok a pritiahne si vás znova, ale možno vás po niekoľkých kapitolách „odstaví“ na nejaký čas a dostanete sa k opätovnému čítaniu v čase, keď vaša duša bude pripravená na prebudenie galaktických spomienok. Nechajte sa viesť vnútorným hlasom, anjelmi a vašim Vyšším Ja. Potom pre vás kniha môže byť cestou zasvätenia. Nech sa tak stane!“

Na pozadí toho celého prebieha navyše dojímavý príbeh lásky. Plný posolstiev, múdrosti, odhalení. Nenápadne a nenásilne nás učí, ukazuje ako pristupovať k životu a prijímať ho. Ako nachádzať pokoj, radosť, ako prijímať lásku a dávať ju ďalej.

Knihu Kozmická láska prináša Knižný kompas – vaša cesta ku knihám.

Začítajte sa do knihy Kozmická láska:

Prečo trpíme?
– Mami, prečo musíme toľko trpieť? – ozvala sa Marika nečakanou otázkou.
– Na čo konkrétne myslíš, dcéra moja? – Matka si všimla zmenený tón v hlase dcéry, odložila časopis, v ktorom listovala, a sústredene sa jej pozrela do očí.
– Tak sa zamýšľam nad životom. V poslednom čase sa stretávam s príbehmi, na ktoré neviem ako reagovať, – začala Marika opatrne.
– O aké príbehy ide, srdiečko? – oslovila svoju dospelú dcéru jej matka.
– Už roky sa o tom spolu rozprávame, že ak sa modlíme k Bohu, vždy nám pošle pomoc. Ja to viem, verím tomu a aj to robím. Modlím sa k Bohu a prihováram sa aj k anjelom, ale na niektoré otázky svojich priateľov neviem odpovedať. Sú rôzne a čoraz častejšie sa s nimi stretávam. Napríklad, naposledy sa mi kolegyňa sťažovala, ako rodina trpí kvôli jej bratovi. Sústavne sa dostáva do problémov, kradne, berie drogy a prednedávnom sa dostal aj do väzenia pre ublíženie na zdraví. Jeho matka aj sestra, čiže moja kolegyňa, sa zaňho roky modlia, ale akoby zbytočne, lebo sa stále dopúšťa tých istých chýb. A keď sa ma spýtala, že prečo to Boh dopustí, prečo musia trpieť kvôli bratovi, aj keď sa zaňho neustále modlia, nevedela som odpovedať.
– Ako konkrétne trpia, hovorila ti? – spýtala sa matka.
– Áno, okrem toho, že matku sužuje, že jej syn nežije usporiadaný život ako dcéra či iní ľudia, svoju rodinu zadlžil. Právnikov a poplatky, ktoré mu súd udelil, doteraz vždy platila rodina, lebo hoci syn nasľuboval, nikdy nedokázal zarobiť peniaze. Peniaze na drogy získal okrádaním svojej rodiny. Vždy mu odpustili, vždy ho podporovali a snažili sa mu pomôcť, no akoby sa jeho správanie zhoršovalo. Začal ich zneužívať, aj keď navonok sa tváril ako obeť systému. Jeho matka je zdravotne úplne zničená, má rôzne choroby, prekonala aj slabú porážku, ale dostala sa z toho. Moja kolegyňa má vysoký tlak a problémy so srdcom. Proste neviem svojej kolegyni odpovedať, prečo nevinní trpia, aj keď sa úprimne a dlhodobo modlia a prosia pokoj pre seba a zmenu či riešenie pre brata.
– Ako všetko, aj toto má svoj špecifický a konkrétny dôvod, – začala matka všeobecne. – No podľa toho, čo mi rozprávaš, tipovala by som, že sa matka aj dcéra musia niečo naučiť. U matky evidentne funguje veľmi silný ochranný program a obetovala celý svoj život synovi. Čo nemusí byť problém, ak by bola šťastná. Sú také matky, ktoré celý svoj život odsúvajú vlastné potreby, len aby sa ich deti mali dobre. Lenže ony majú inú karmickú záťaž a túto voľbu, službu deťom, si dali do plánu ako pomoc dušiam na ich ceste. Veľmi ľahko sa dá rozoznať to, že v tomto prípade to nebola služba, ale nezvládnutá lekcia duše. Žena, ktorá ochorie a trpí kvôli synovi, sa podľa všetkého nemala obetovať, ale naopak, mala nájsť silu odseknúť energetickú pupočnú šnúru. Nechať ísť syna svojou cestou, nech je akákoľvek. Pomáhať len do tej miery, ktorá ju nebude ničiť. To nie je ani tvrdosť, ani odvrhnutie dieťaťa, ale pomoc. Sama si povedala, že čím viac mu pomáhali, tým hlbšie klesal. Samozrejme, veď ak nemusel hľadať sám, ako sa dostať z tej bačoriny, ktorá ho ťahala do záhuby, prečo by sa snažil? Mama vždy všetko zariadila, on len skúšal hranice. Alkohol a drogy sú také nástroje, ktorým ak človek podľahne, stráca samého seba a je ovplyvňovaný nízkymi energiami.
– Takéto vysvetlenie by asi neprijali, – povzdychla si Marika.
– Ja viem, srdiečko, viem. Pravdu je ťažké prijať. A v tomto prípade by si matka musela priznať, že zlyhala vo výchove, že je to jej chyba. Preto tak veľmi synovi pomáhala. Lenže správanie syna a stav, do ktorého sa dostal, nie je jej výchovou, ale zmesou karmickej záťaže z minulosti a nevhodných rozhodnutí v súčasnom živote.
– A čo kolegyňa, ona hrá v tom akú rolu? – spýtala sa Marika.
– Zas je tam milión možností, prečo sa správa tak, ako opisuješ. Môže to byť jej sľub pomoci z minulého života, programy prebraté od matky či iné lekcie jej duše, ktoré sa má v tomto živote naučiť. Chápem, že keby sa odvrátila od brata, spôsobila by väčšie bolesti vlastnej matke, čo zas odmieta z lásky k nej. Tak trpí spolu s ňou. No toto nie je cesta. Boh od nás nechce, aby sme trpeli. Neexistuje dôvod, prečo by nám Boh dával do cesty situácie, kde by sme trpeli. Bolesť prichádza len preto, lebo sme niečo nepochopili a nevidíme, ako inak by sme sa mali správať. Z toho mála, čo si mi porozprávala, súdim, že tvoja kolegyňa by sa mala minimálne odpútať od brata a matku podporovať nepriamym spôsobom.
– Ako nepriamo?
– Napríklad, matku zobrať na dovolenku či inak jej urobiť radosť. Mala by smutnú a ťaživú energiu matky spôsobenú synom vyvažovať láskou. Aj keď si viem predstaviť, že by to mohlo v matke vyvolať ďalší smútok, keď porovná svoje deti, ako sa k nej správajú. A práve o tomto hovorím vždy. Nedajú sa jednotlivé ľudské príbehy paušalizovať, lebo každý žije svoj vlastný osud, ktorý je poskladaný z úplne iných častíc a lekcií.
– Rozumiem mami, no mám tu ďalší príklad, susedu, ktorú poznáš, – ozvala sa po chvíľke ticha Marika. – Zobrali sa z lásky, mali pekný vzťah, kým sa im nenarodil postihnutý syn. Manžel vtedy začal piť a neprestal ani potom, keď prišlo druhé dieťa. Suseda sa rozviedla, ale po rokoch sa s ním znova dala dokopy. Jej muž naďalej pije, nič sa nezmenilo a ona už nevládze. Jediné, čo jej zostalo, sú modlitby, ale vôbec necíti, že by si ju Boh vypočul. Skôr naopak, ako by jej život bol čoraz ťažší a bolestivejší. Chápem, že sú to nejaké karmické väzby, že si duša vyberá cestu, ktorou chce prejsť, ale prečo musia pri tom trpieť nevinní? Alebo prečo sa po toľkých modlitbách a úprimných prosbách niečo pozitívne neudeje?
– Ako som pred chvíľou povedala, alkohol je nástroj spodných síl. Vo veľmi malom množstve môže aj liečiť, to je dokázaný fakt. No existuje istá hranica, keď sa alkohol už nedá užívať bez následkov. Len čo sa niekto stane od alkoholu závislý, odovzdáva sa do rúk nízkym energiám. Tieto tmavé bytosti ho začnú používať ako transformátor. Cez neho totiž sajú energiu zo svetelných bytostí. Vysvetlím ti to, – pokračovala matka, keď videla zdvihnuté obočie svojej dcéry. – Zoberme si, napríklad, spomínanú susedu. Predpokladajme, že bola vibračne priemerne naladená ako klasickí neduchovní ľudia. Čím je niekto uvedomelejší, tým vyššie vibruje, tým viac svieti. Takže zostaňme pri tom, že ona vibrovala priemerne, jej manžel tiež. Potom sa narodil ich postihnutý syn, ktorý priniesol do rodiny veľa svetla a lásky. Odhadujem, že otec, manžel susedy, nezvládol svoju lekciu pri takomto synovi, zišiel zo svojej cesty osudu a únik hľadal v alkohole. Stal sa závislým a keď ho manželka opustila, spodné sily ho donútili správať sa tak, aby sa k nej vrátil. Bolo v tej rodine priveľa svetla, čo bolo treba zoslabiť. Každé postihnuté dieťa je totiž veľmi silná svetelná duša, ktorá prichádza na tento svet pomôcť svojim blízkym, presnejšie čistiť rodovú líniu. Čiže manžela, keď prekročil istú hranicu a závislosť od alkoholu už nedokázal sám zvládnuť, ženú a manipulujú spodné sily. To, že suseda trpí a možno aj ona chorľavie, je dôsledkom toho, že sa nechráni a necháva si manželom odsávať životnú energiu.

Milan Buno, literárny publicista